fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaki VAT przy wycofaniu samochodu z działalności

123RF
Przekazanie firmowego auta w darowiźnie jest opodatkowane stawką 23 proc. Podatek nalicza się od ceny rynkowej netto pojazdu z dnia przekazania, niezależnie od tego, że kwota VAT naliczonego przy nabyciu była ograniczona do 6000 zł.

- Posiadam w firmie siedmioletni samochód osobowy, przy którego zakupie odliczono 6000 zł VAT. Samochód ten chciałbym już wycofać z użytkowania w firmie i przekazać go w darowiźnie dla syna. Czy w tym przypadku będę musiał odprowadzić VAT? Obecna wartość pojazdu to ok. 42 tys. złotych. – pyta czytelnik.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, za podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika oraz darowizny towarów), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z tym przepisem przekazanie przedmiotowego samochodu na cele osobiste lub jego darowizna bez takiego przekazania będzie dla czytelnika nieodpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23 proc. Podatek ten trzeba będzie naliczyć od ceny nabycia samochodu określonej w momencie przekazania (zob. art. 29a ust. 2 ustawy o VAT), czyli – jak się przyjmuje – od jego rynkowej wartości netto (zob. przykładowo wyrok NSA z 9 marca 2010 r., I FSK 2147/08; interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lipca 2012 r., IPTPP2/ 443-352/12-2/JS czy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2012 r., IPPP3/443-848/12-2/LK).

Przyjmując, że obecna wartość rynkowa brutto samochodu to 42 000 zł, podstawa opodatkowania wyniesie 34 146,34 zł (42 000 zł x 100/123), natomiast VAT od tej kwoty – 7853,66 zł (42 000 zł x 23/123).

Bez znaczenia dla udzielonej odpowiedzi jest przy tym okoliczność, że kwota podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu była ograniczona do 6000 zł. W szczególności, okoliczność ta nie ma znaczenia z punktu widzenia wysokości VAT. W przeszłości istniało co prawda zwolnienie z VAT przysługujące z tego powodu, lecz z dniem 1 kwietnia 2014 r. przepis określający to zwolnienie został uchylony.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 7 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA