fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

TSUE o prawie spółek holdingowych do odliczenia VAT

123RF
Trybunał Sprawiedliwości UE opowiedział się za szerokim prawem holdingów do odliczenia VAT.

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ulega wątpliwości, że spółce holdingowej, która zajmuje się wyłącznie nabywaniem udziałów lub akcji, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Tego rodzaju czynności same w sobie nie są bowiem uznawane za działalność gospodarczą na gruncie VAT. Inaczej jest, gdy spółka holdingowa ponosi koszty związane z nabyciem udziałów lub akcji spółki zależnej, w której zarządzaniu następnie uczestniczy.

Czytaj także: Aport udziałów do spółki holdingowej – rozliczenie PIT

Odpowiedź na pytanie, jak rozumieć uczestnictwo w zarządzaniu, które generuje prawo do odliczenia VAT, nie była dotychczas jednoznaczna. W swoich wyrokach Trybunał podkreślał, że „uczestniczenie spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których nabyła udziały lub akcje", polega na dokonywaniu transakcji opodatkowanych VAT, takich jak świadczenie usług administracyjnych, handlowych i technicznych.

Wątpliwości budził jednak rzeczywisty zakres nakreślonego w ten sposób katalogu usług. W jednym z najnowszych rozstrzygnięć Trybunał opowiedział się za możliwie szeroką interpretacją powyższego pojęcia (wyrok C-320/17 Marle Participations).

Czytaj także: Nowelizacja ustawy o CIT: warto wprowadzić polską spółkę holdingową

Orzeczenie zapadło we francuskiej sprawie, w której fiskus zakwestionował odliczenie VAT od wydatków poniesionych przez holding na czynności restrukturyzacyjne (w tym zbycie i nabycie udziałów). Jego zdaniem holding nie uczestniczył w zarządzaniu nabywanymi podmiotami, gdyż jedyną usługą, którą świadczył na ich rzecz, był najem. Koszty restrukturyzacji uznano zatem za służące transakcjom kapitałowym, które pozostają poza prawem do odliczenia VAT.

Trybunał wskazał jednak, że „uczestnictwo holdingu w zarządzaniu jego spółką zależną" sto każda transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT na rzecz spółki zależnej. Przypomniał też, że VAT zapłacony od kosztów związanych z nabyciem udziałów lub akcji powinien, co do zasady, podlegać pełnemu odliczeniu.

Istotne jest jednak, aby transakcje, które są przejawem uczestnictwa w zarządzaniu, dotyczyły każdej ze spółek zależnych, a także aby nie były zwolnione z VAT.

Orzeczenie jest ważne dla spółek holdingowych nie tylko z perspektywy planowania rozwoju czy restrukturyzacji. Stanowi także podstawę weryfikacji kwot odliczonego VAT w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Autorka jest associate w kancelarii Enodo Advisors

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA