fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praktyki zawodowe są zwolnione z VAT

Adobe Stock
Jeżeli właściciel warsztatu organizuje na podstawie umowy zawartej z miastem kształcenie zawodowe dla uczniów sfinansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych, to nie rozlicza od tej usługi podatku od towarów i usług.

- Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi warsztat samochodowy. Spółka zawarła z miastem umowę o organizację praktyk dofinansowanych ze środków unijnych, dotyczących kształcenia zawodowego uczniów. Wśród rodzajów działalności spółka nie ma wymienionych usług doskonalenia zawodowego ze względu na to, że wykonuje je sporadycznie. Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty ani jednostką badawczo-rozwojową. Usługi świadczone przez spółkę na podstawie umowy zawartej z miastem mają polegać na kształceniu zawodowym poprzez odbycie praktyki przez uczniów szkoły zawodowej z kierunkiem kształcenia, tj. mechanik (elektryk) samochodowy. Spółka zapewni odpowiednie stanowisko pracy dla praktykanta, niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze i odzież roboczą, udostępni warsztaty oraz pomieszczenia techniczne i biurowe. Spółka będzie szkolić praktykantów na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapozna ich z obowiązującym regulaminem pracy na stan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA