fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wykonywanie zadań własnych w spółce ze 100-proc. udziałem województwa - bez VAT

Adobe Stock
Spółka ze 100-proc. udziałem województwa, która została powołana, by tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi oraz pobudzaniu aktywności gospodarczej regionu, nie jest podatnikiem VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną spółki powołanej przez województwo, którą fiskus uznał za podatnika VAT.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jej 100 -proc. udziałowcem jest województwo, a ona została powołana do wykonywania jego zadań. Zapytała m.in., czy wykonywanie zadań własnych województwa może być uznane za odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji czy ona może być uznana za podatnika VAT.

Sama uważała, że czynności interwencji publicznej, nie będą stanowiły świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, dlatego otrzymywana od województwa rekompensata nie może być uznana za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

Innego zdania był fiskus. Uznał, że to, co opisała spółka, nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu VAT. Urzędnicy zauważyli, że co prawda spółka wykonuje na podstawie powierzenia czynności związane z zadaniami własnymi województwa, do wykonania których została powołana, tj. wspierania aktywności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomagania rozwoju obszarów wiejskich, niemniej czynności te wykonuje na rzecz województwa jako odrębny podmiot. Fiskus stwierdził, że spółka jest podatnikiem VAT. Nie można bowiem uznać, że usługi są prowadzone w ramach władztwa publicznego.

To niekorzystne dla firmy stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Rację jej przyznał dopiero NSA. Zauważył, że w spornej sprawie spółka chce podpisać umowę na wykonywanie zadań własnych województwa, które jest jej jedynym udziałowcem. W ocenie NSA skoro spółka będzie realizować tylko zadania własne jednostki, to będzie działać jako organ władzy publicznej. Nie można jej uznać za podatnika z uwagi na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Sąd nie dopatrzył się też w sprawie zakłócenia konkurencji. Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Dominik Mączyński, spółka nie bierze udziału w grze wolnorynkowej. Będzie wykonywać tylko zadania własne województwa, których nie może realizować nikt inny.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 587/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA