fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

123RF
W celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce 1 maja 2019 r. ustawodawca wprowadził nowelizację ustawy o VAT, w której nakłada się na podatników obowiązek posiadania nowego typu kasy fiskalnej tzw. kasy fiskalnej online.

Pomimo obowiązku stosowania nowych kas fiskalnych online na rynku dostępne będą również dotychczasowe rodzaje kas czyli z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Ma to związek z faktem, że podatnicy którzy rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych zostali podzieleni na trzy grupy. Każdą z grup obowiązuje inny termin obowiązku wdrożenia kasy fiskalnej online.

Podatnicy niewymienieni w pierwszej grupie mogą zakupić inny rodzaj kasy. Muszą oni jednak zwrócić szczególną uwagę na to:

- czy kasa posiada potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar świadczące o tym, że kasa spełnia wymogi, oraz

- czy wydane potwierdzenie jest nadal aktualne i na jaki okres zostało wydane.

Zgodnie z art. 8 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wydane potwierdzenia zachowują moc przez okres, który uzależniony jest od rodzaju kasy fiskalnej a mianowicie:

- dla kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r.,

- dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Co więcej, podatnicy którzy nie zostali wymienieni w żadnej z trzech grup znajdujących się w art. 145b ustawy o VAT mogą wymienić dotychczasową kasę fiskalną na kasę fiskalną online dobrowolnie.

Nowelizacja ustawy o VAT nie zmieniła wysokości przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Oznacza to, że podatnik który zdecyduje się na zakup kasy fiskalnej online może skorzystać z ulgi w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł pod warunkiem, że zakup nastąpił nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Od 1 maja 2019 r. zmianie uległy jednak warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej ponieważ nie wszyscy podatnicy będą mogli z niej skorzystać.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom którzy:

? znajdują się w wymienionych trzech grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży w obowiązujących terminach,

? przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

W praktyce oznacza to, że ulga na zakup kasy fiskalnej nie jest dostępna dla podatników którzy nie zostali wymienieni w żadnej z grup, a mimo to chcą dobrowolnie wymienić dotychczasową kasę na kasę fiskalną online.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA