fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: specjalistyczne wydawnictwo z preferencyjną stawką

123RF
Określona częstotliwość publikacji, wielkość nakładu, treść oraz powierzchnia przeznaczona na reklamę to tylko część warunków do spełnienia, które ustawa o VAT wymienia w definicji periodyków podlegających 5-proc. podatkowi.

Spółka wydaje tygodnik o zasięgu regionalnym. Tematyka tygodnika odnosi się do bieżących wydarzeń o zasięgu regionalnym, mających miejsce na terenie powiatu, w tym m.in. do wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, nauki.

Tygodnik jest:

- publikowany w regularnych odstępach czasu, raz w tygodniu, zakończenia wydawania tygodnika nie przewiduje się;

- drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem;

- oznaczony symbolem ISSN oraz objęty kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902.

Nakład tygodnika nie przekracza 15 000 egzemplarzy, a wysokość nakładu zostanie uwidoczniona na tygodniku. Nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, foldery lub katalogi reklamowe będą zajmowały mniej niż 33 proc. powierzchni tygodnika. Krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunki będą zajmowały mniej niż 20 proc. powierzchni tygodnika.

Jakie jeszcze warunki powinien spełniać tygodnik, aby spółka mogła stosować do jego sprzedaży stawkę VAT 5 proc.? – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT stawka VAT w wysokości 5 proc. stosowana jest do dostawy czasopism specjalistycznych (bez względu na symbol PKWiU).

Ustawa o VAT definiuje czasopisma specjalistyczne jako drukowane wydawnictwa periodyczne, oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy.

Poza zakresem

Z tej grupy ustawodawca wykluczył jednak:

a) periodyki o treści ogólnej, stanowiące podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników,

b) publikacje zawierające treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacje propagujące ustroje totalitarne,

c) wydawnictwa, w których co najmniej 33 proc. powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe (w szczególności czasopisma informacyjno-reklamowe, reklamowe, foldery i katalogi reklamowe,

d) wydawnictwa, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

e) publikacje, w których więcej niż 20 proc. powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

f) publikacje zawierające informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

g) czasopisma, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Czy spełnia definicję

Jeżeli tygodnik wydawany przez spółkę nie będzie zawierał wymienionych powyżej treści, które wykluczają uznanie go za czasopismo specjalistyczne, mieści się w klasyfikacji PKWiU w grupowaniu 58.14.1 (oznaczony symbolem ISSN) i spełnia wszystkie pozostałe wymogi określone w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, to spełnia definicję czasopisma specjalistycznego.

W takiej sytuacji spółka ma prawo stosować 5 proc. stawkę VAT do dostawy przedmiotowego tygodnika, gdyż jest ono czasopismem specjalistycznym (por. interpretacje Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2014 r., IPPP2/443-873/14-2/MM; i z 13 listopada 2014 r., IPPP2/ 443-922/14-2/RR).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Kiedy wolno stosować stawkę 8-proc.

Tygodniki nieobjęte 5 proc. stawką VAT mogą być opodatkowane 8-proc. stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. poz. 73 i 74 załącznika nr 3 oraz art. 146b pkt 2 ustawy o VAT, gdzie wymieniono:

- poz. 73: (ex 58.13.10.0 PKWiU z 2008) – gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem wydawnictw, w których nie mniej niż 67proc. powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;

- poz. 74 (ex 58.14.1) – czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 proc. powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA