fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Ministerstwo Finansów radzi, jak uniknąć kłopotów z VAT

123RF
Firma musi zebrać wszelkie dowody transakcji, np. korespondencję z kontrahentem, ale i tak nie ma gwarancji, że fiskus ich nie zakwestionuje.

Ministerstwo Finansów podpowiada przedsiębiorcom, jak dokumentować transakcje na cele rozliczenia VAT. Poseł Maciej Małecki (PiS) zapytał w interpelacji nr 3903, jak firmy mają się uchronić przed negatywnymi konsekwencjami działań kontrahentów, na które nie mieli wpływu i o których nie mogli wiedzieć. Chodzi o coraz częściej stawiane uczciwym firmom zarzuty wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur oraz udziału w karuzelach. Dotyczy to transakcji z udziałem kilku pośredników, w których na jednym z ich wcześniejszych etapów doszło do nadużyć, jak np. brak zapłaty VAT.

Polisa i dane bankowe

Wiceminister Leszek Skiba podkreśla w odpowiedzi, że istotne jest posiadanie wszelkich dowodów potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego. Mogą być one różne, w zależności od konkretnej transakcji, a także modelu biznesowego prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Wymienia, że takim dowodem jest np. korespondencja z klientem, zamówienia, zapisy z tachografu, koszty paliwa ponoszone na trasie transportu, polisa ubezpieczeniowa dotycząca międzynarodowego transportu towarów, dane na temat płatności oraz dane bankowe.

– To jednak od oceny całościowej zgromadzonego materiału zależy, czy kontrolujący uznają przedstawioną dokumentację za wiarygodną i bezsprzecznie potwierdzającą określone zdarzenie – zaznaczył wiceminister.

W toku czynności kontrolnych następuje badanie ksiąg podatkowych, weryfikacja dokumentacji kontrolowanego oraz badanie przebiegu transakcji. Umożliwia to organom podatkowym porównanie faktów ustalonych na podstawie analizy dokumentacji kontrolowanego z dokumentacją jego współpracowników i ustalonym stanem faktycznym.

Ministerstwo przyznaje jednak, że karuzele podatkowe oraz oszustwa z zaangażowaniem tzw. znikającego podatnika przyczyniają się do dużych strat dla budżetu.

– Podmioty biorące udział w łańcuchu transakcji posiadają zazwyczaj perfekcyjnie przygotowaną dokumentację i dopiero udowodnienie, że wiedziały lub chociażby mogły wiedzieć, że biorą udział w transakcji zmierzającej do oszustwa, podważa prawidłowość rozliczenia podatku – napisał wiceminister.

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i ekspert Pracodawców RP, podkreśla jednak, że odpowiedź ministerstwa nie przyczynia się w żaden sposób do wyjaśnienia przedstawionego zagadnienia ani poprawy sytuacji podatników.

Nieprzydatna odpowiedź

– Państwo nie gwarantuje odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na zabezpieczenie się przed skutkami nieświadomego uwikłania w nielegalny proceder. Obowiązujące przepisy nie wyjaśniają również, w jaki sposób przedsiębiorca powinien przeprowadzić weryfikację potencjalnego kontrahenta, aby można było z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dochował przy tym należytej staranności – mówi Mariusz Korzeb.

I dodaje, że mimo to często organy administracji skarbowej niejako z góry zarzucają podatnikom niedochowanie należytej staranności, nie pytając ich wcale o dowody, np. w postaci zebranej dokumentacji, które potwierdziłyby, czy weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo.

Opinia:

Grzegorz Mularczyk, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Przerzucanie na uczciwe firmy odpowiedzialności za błędy innych podmiotów, które uczestniczyły we wcześniejszym etapie transakcji, to stała praktyka organów podatkowych. Niestety, wbrew korzystnemu dla firm orzecznictwu ETS również sądy administracyjne powielają argumenty fiskusa. Wytyczne MF dotyczące dokumentowania transakcji nie rozwiążą tego problemu. Nadużycia w VAT realnie ograniczyć można poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi analitycznych. Szkoda tylko, że ministerstwo tak późno podjęło te działania. Mam nadzieję, że wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli organom podatkowym automatycznie, już w momencie złożenia deklaracji, wychwytywać podejrzane transakcje i zapobiegać wyłudzeniom.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA