fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT - uproszczona procedura przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej

Adobe Stock
Podatnicy VAT importujący towary spoza Unii Europejskiej mają prawo wykazać i odliczyć podatek należny od tej czynności korzystając z procedury uproszczonej.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia VAT z tytułu importu towarów są, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

- na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

- uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury.

Czytaj także:

Podatek od importu można rozliczyć prościej

Lepiej p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA