fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przesunięcie środków z rachunku VAT tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego

VAT
Adobe Stock
Wniosek o uwolnienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT mogą złożyć także podmioty niebędące podatnikami, w tym niemające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce.

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 108b ust. 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Czytaj także: Split payment: jak uwolnić środki z rachunku VAT

Od 1 stycznia 2021 r. na podstawie dodanego art. 108b ust. 8 ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA