VAT

Kto odpowie za VAT przelany na niewłaściwe konto

123RF
Banki i SKOK-i, za pośrednictwem których realizowane będą wpłaty na rachunki VAT przedsiębiorców, nie będą sprawdzać poprawności wprowadzonych danych i kwot.

- Może się zdarzyć, że na mój rachunek VAT wpływie kwota VAT przeznaczona dla innego sprzedawcy. Co powinienem wtedy zrobić? – pyta czytelnik.

W takim przypadku podatnik musi niezwłocznie zwrócić kwotę VAT podmiotowi, który ją przelał (ewentualnie przekazać ją właściwemu sprzedawcy), gdyż inaczej grozi mu odpowiedzialność za VAT niezapłacony przez właściwego sprzedawcę.

Jak bowiem wynika z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w art. 108a ust. 2 ustawy o VAT (tj. z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności) na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. fakturze, w związku z którą dokonywana jest płatność), podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu zmian w ustawie o VAT „(...) Regulacja ta ma na celu uniemożliwienie dokonywania działań zmierzających do niepłacenia podatku przy jednoczesnym dopuszczeniu płatności w schematach np. faktoringu – pod warunkiem że płatności te będą przechodziły przez rachunek VAT nabywcy, faktora oraz faktoranta.(...)".

Warto sprawdzać na bieżąco

Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, jest w niektórych przypadkach wyłączona. Stanie się tak w razie przekazania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, (tj. fakturze w związku z którą dokonywana jest płatność), albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. (art. 108a ust. 6 ustawy o VAT).

Aby wyłączyć odpowiedzialność w analizowanym przypadku odbiorca przelewu (nieadresowanego do niego) musi na bieżąco kontrolować wpływy na rachunek VAT. Bieżąca kontrola tego rachunku niewątpliwie oznacza większy nakład pracy i środków. Może być także utrudniona w razie braku bieżących informacji z banku/SOKU-u o transakcjach na rachunku VAT.

Niezwłocznie, czyli kiedy

Kolejnym problemem związanym z wyłączeniem odpowiedzialności jest to, że środki powinny być przelane właściwemu sprzedawcy lub zwrócone podatnikowi, który je przelał na rachunek VAT, niezwłocznie. Ustawa nie definiuje zwrotu »niezwłocznie«. W znaczeniu językowym: »niezwłoczny« to „taki, który powinien nastąpić w jak najkrótszym czasie" (zob.: https://sjp.pwn.pl). Nie można zatem wykluczyć, że gdyby stosowny przelew został zrobiony po kilu miesiącach, to organy podatkowe i tak mogłyby chcieć obciążyć podatnika odpowiedzialnością solidarną (jeżeli właściwy sprzedawca nie uregulowałby zobowiązania podatkowego z tej faktury) twierdząc, że przelew nie został zrobiony niezwłocznie.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL