fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zbiorcza faktura korygująca: ułatwienia muszą wynikać z ustawy

123RF
Zbiorcza faktura korygująca ma zawierać numery faktur korygowanych oraz daty ich wystawienia – potwierdził sąd.

Polscy przedsiębiorcy z nadzieją czekają na każdą zmianę przepisów, która ma ułatwić im życie. Jedną z nich miało być wprowadzenie zbiorczych korekt faktur VAT. Miało, ale do końca nie wyszło. Potwierdził to ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Skonto i korekta

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się m.in. produkcją wyrobów izolacyjnych. We wnioskach o interpretację firma poprosiła o wyjaśnienie dwóch kwestii związanych z fakturami.

Pierwsza dotyczyła tzw. skona, czyli rabatu za zapłatę przed terminem płatności. Firma tłumaczyła, że jeżeli nabywca uiści należność wynikającą z faktury wystawionej przez stronę w przyspieszonym terminie, otrzymuje rabat w ustalonej wcześniej wysokości, np. 3 proc. wartości brutto wykazanej na fakturze. Informacja o udzieleniu rabatu w przypadku wcześniejszej zapłaty zawarta jest w ogólnych warunkach dostaw towarów oraz na wystawianych fakturach. Podatniczka uważała, że gdy kontrahent zapłaci jej szybciej w terminie uprawniającym do otrzymania rabatu (skonta), ona nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej.

Drugi problem dotyczył zbiorczych faktur korygujących. W ocenie spółki taki dokument nie musi zawierać dat wystawienia i numerów faktur korygowanych.

Fiskus nie potwierdził ani jednego, ani drugiego stanowiska. Zdaniem urzędników rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty (skonto) zawsze ma charakter warunkowy. Jeśli zaś warunek udzielenia rabatu ziszcza się już po wystawieniu faktury, to wówczas nie może on być uwzględniony w momencie jej wystawienia. Fiskus nie miał wątpliwości, że w przypadku, gdy kontrahent dokona zapłaty we wcześniejszym terminie, spółka będzie musiała skorygować pierwotne faktury.

Nie zgodził się też, że na zbiorczej fakturze korygującej można pominąć daty wystawienia i numery faktur korygowanych. Zgodził się, że podatnicy mają możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wszystkich dostaw towarów lub usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Czyli można wystawić fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym, ale powinna ona zawierać m.in. daty wystawienia i numery faktur korygowanych.

Wola prawodawcy

Spółka zaskarżyła interpretacje, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił jej skargi. Do swoich racji nie udało się jej też przekonać NSA. Jeśli chodzi o skonto, NSA zauważył, że to klasyczna sytuacja, w której podatnik udziela rabatu po wystawieniu faktury. To, że spółka przyjęła określone zasady udzielania skont, nie oznacza, że rabat jest udzielany przed wystawieniem faktury pierwotnej. Jak podkreślała sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, sporny rabat jest zależny od zapłaty. Nie wynika on z pierwotnej faktury, bo może się zrealizować dopiero po jej wystawieniu. Faktura musi odzwierciedlać faktyczne warunki transakcji. W konsekwencji stanowiska o braku obowiązku korekty po ziszczeniu się skonta nie da się obronić.

NSA nie zgodził się też na pomijanie w zbiorczej fakturze korygującej dat i numerów korygowanych faktur. Taka wykładnia jest zgodna z literalnym brzmieniem przepisów. Bo choć ustawa o VAT pozwala na pewne odstępstwa, uproszczenia na zbiorczych fakturach korygujących, to jednak nie dotyczą one tych elementów, o jakie pyta spółka.

NSA zgodził się, że zbiorcze faktury korygujące miały ułatwić życie podatników. Ale jak zauważył sędzia NSA Krzysztof Wujek, te ułatwienia muszą mieć oparcie w przepisach. Wyroki są prawomocne.

syg. akt:I FSK 325/16 I FSK 397/16

Andrzej Nikończyk doradca podatkowy, partner z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Sąd jest związany obowiązującymi przepisami, stąd każe korygować faktury w przypadku zastosowania skonta. Kwota podatku naliczonego powinna wynikać z faktury wprost, a nie tego, czy skonto ma zastosowanie. Jeśli podatnik przypuszcza, że nabywca zapłaci wcześniej, od razu może uwzględnić skonto w fakturze, a w braku płatności w umówionym terminie skorygować ją w górę. Pytanie tylko, w jakim przypadku w praktyce korekt będzie mniej. Co do konieczności podawania numeru i daty wystawienia faktur korygowanych zbiorczo, to uproszczenie życia firmom wymaga zmiany przepisów. Jeśli jednak nie można zrezygnować z obu tych danych, warto pozostawić tylko sam numer faktury. Podatnik mógłby tworzyć serie numeracyjne faktur dla danych kontrahentów i podawać w fakturze tylko ich zakres, zamiast wymieniać wszystkie poszczególne faktury.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA