fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT od usług budowlanych: Odwrotne obciążenie na placu budowy

Odwrotne obciążenie obejmuje także usługi dalszych podwykonawców, tzn. takich, którzy działają na zlecenie pierwszego podwykonawcy.
Fotolia
Aby ustalić kto powinien rozliczyć VAT w przypadku usługi budowlanej, trzeba ją właściwie zidentyfikować według kodu PKWiU. Należy także wyjaśnić w jakim charakterze działa podmiot wykonujący prace. Mechanizm reverse charge stosuje się bowiem do usług świadczonych przez podwykonawców.

Obowiązujące od początku roku 2017 zasady opodatkowania VAT usług budowlanych sprawiają znaczne problemy, zwłaszcza drobnym podwykonawcom. Jak bowiem wynika z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2017 r. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- usługodawcą jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego (ze względu na wysokość obrotów),

- usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jak podatnik VAT czynny.

Ponadto, usługi budowlane wskazane w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy są opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli świadczy je usługodawca działający jako podwykonawca.

Regulacje te, choć z pozoru nieskomplikowane, w praktyce niosą ze sobą wiele wątpliwości. Konieczne jest w bowiem w każdym przypadku przeanalizowanie statusu podatkowego zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy pod kątem uznania ich za czynnych podatników VAT. Trzeba także prawidłowo zidentyfikować świadczoną usługę jako jedną z tych, która znalazła się w katalogu usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy. Tutaj podatnicy muszą zwrócić uwagę, że usługi te są identyfikowane wg wykazanych kodów PKWiU, co wymaga od nich właściwej identyfikacji usługi według tej klasyfikacji. W stosunku do podstawo- wych usług budowlanych ich właściwe zidentyfikowanie nie budzi większych wątpliwości. Jednak w odniesieniu do tych, które mają charakter nietypowy bądź specjalistyczny, może się okazać, że podatnik ma wątpliwości co do ich prawidłowego zidentyfikowania jako usług objętych bądź pozostających poza zakresem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W takiej sytuacji pomocne może być skierowanie wniosku do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

W wielu przypadkach pojawiają się także wątpliwości o charakterze podmiotowym. Konieczne jest bowiem ustalenie statusu usługodawcy jako działającego w charakterze podwykonawcy. Ustawa o VAT nie definiuje znaczenia pojęcia podwykonawcy dla potrzeb stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jak wskazuje w swoich wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów (objaśnienia podatkowe z 17 marca 2017 r. dostępne na stronie www.kis.gov.pl) za podwykonawcę należy uważać firmę lub osobę wykonującą pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Co więcej, za podwykonawcę należy uznać także każdego kolejnego podwykonawcę, tj. tego, który działa na zlecenie pierwszego podwykonawcy. Bez znaczenia dla kwalifikacji podwykonawcy pozostaje natomiast to, czy został on zgłoszony inwestorowi jako podwykonawca.

Dodatkowe komplikacje pojawiają się, gdy wykonawcy działają w formie zorganizowanego konsorcjum. W takiej sytuacji możliwa jest bowiem zarówno sytuacja, w której podatnicy działający na rzecz inwestora w ramach zorganizowanego konsorcjum będą uznawani za generalnych wykonawców, jak i sytuacja, w której podatnicy uczestniczący w konsorcjum będą traktowani dla potrzeb opodatkowania VAT jako podwykonawcy. Stąd, każdy tego typu przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie.

Marek Piotrowski jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA