fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sprzedaż budynku - jedno zwolnienie z VAT, ale dwie podstawy prawne

123RF
Gdy spółka sprzedaje budynek wybudowany jeszcze w latach 80. XX wieku, którego część była przez wiele lat wynajmowana, ma prawo zastosować do tej dostawy zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie różnych przepisów.

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje działkę zabudowaną budynkiem warsztatowo-produkcyjnym wybudowanym w latach 80. XX wieku. Przy nabyciu tej nieruchomości w 1992 r. spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (VAT wtedy jeszcze nie istniał). Spółka nie robiła żadnych ulepszeń w tym budynku. Nieruchomość była nieprzerwanie wykorzystywana przez spółkę w prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane VAT. Od 1 maja 2008 r. do chwili obecnej spółka wynajmuje firmie A cztery pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 40 m2 mieszczące się w budynku warsztatowo-produkcyjnym i z tego tytułu odprowadza należny VAT. Czy sprzedaż tej nieruchomości w 2016 r. może korzystać ze zwolnienia z VAT? – pyta czytelniczka.

Tak, sprzedaż tej nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z VAT, lecz na podstawie dwóch różnych przepisów.

Sprzedaż wynajmowanej części budynku (cztery pomieszczenia biurowe) będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, jako dostawa budynku po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Do pierwszego zasiedlenia tej części budynku doszło z chwilą oddania tych czterech pomieszczeń biurowych w najem, tj. 1 maja 2008 r.

Dostawa niewynajmowanej części budynku, jako dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W stosunku do tej niewynajmowanej części budynku podstawą prawną zwolnienia będzie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu nieruchomości (w 1992 r.) spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a po jego nabyciu spółka nie poniosła wydatków na jego ulepszenie.

Możliwość zastosowania do dostawy jednej nieruchomości zwolnienia z VAT zarówno na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (w stosunku do części nieruchomości), jaki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (w stosunku do pozostałej części budynku) akceptują także organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2015 r., IBPP1/4512-627/15/MG; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 21 maja 2015 r., IPTPP4/4512-90/15-5/ALN).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA