fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Odliczenie VAT od kupna usługi zorganizowania konferencji - wyrok WSA

123RF
Jeśli firma kupuje usługę zorganizowania konferencji jako świadczenie kompleksowe, które służy do wykonywania czynności opodatkowanych, może odliczyć cały VAT z faktury.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę spółki, której fiskus odmówił prawa do odliczenia całego VAT. A chodziło o firmowe konferencje i imprezy. We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że wchodzi w skład zagranicznej grupy. By promować jej produkty i zwiększyć rozpoznawalność i renomę marki, organizuje imprezy i konferencje. Spółka wskazała, że uczestnikami konferencji są pracownicy, współpracownicy, wybrani znaczący kontrahenci oraz zawodnicy, którzy reprezentują markę i są przez nią sponsorowani.

Głównym celem konferencji jest podsumowanie minionego roku finansowego i przedstawienie wytycznych na następny rok.

Spółka podkreśliła, że ze względu na szeroką skalę, organizację obu wydarzeń zleca profesjonalnym firmom. Te świadczą kompleksową usługę, na którą składać się może szereg świadczeń – od przygotowania i logistyki, przez zakwaterowanie i wyżywienie, po atrakcje.

Spółka wskazała, że kontrahent z tytułu kompleksowej usługi wystawia jedną fakturę z 23-proc. VAT. Do faktury usługodawcy dołączają kosztorys, który wskazuje zakres świadczeń, jakie obejmuje usługa. Firma uważała, że może odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej nabycie jednej kompleksowej usługi organizacji i produkcji konferencji.

Fiskus potwierdził prawo do odliczenia, ale nie w całości. Jego zdaniem spółka ma prawo odliczyć VAT od nabycia kompleksowej usługi organizacji i produkcji konferencji w zakresie przygotowania i organizacji obiektów, wyposażenia, organizacji transportu (w tym przelotów), przygotowania gadżetów, zakwaterowania i wyżywienia, w tym napojów alkoholowych.

Odliczenia odmówił jednak od organizacji rozrywek podczas czasu wolnego. Uznał, że te świadczenia nie wchodzą do usługi kompleksowej. Organizacja czasu wolnego ma na celu uatrakcyjnić pobyt uczestnikom, nie jest konieczna do prawidłowego przebiegu samej konferencji. Ma zatem charakter odrębny, niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Spółka nie zgodziła się z takim podziałem. Zaskarżyła interpretację i wygrała. Warszawski WSA nie zgodził się, że atrakcje w czasie wolnym to usługi odrębne świadczone na potrzeby osobiste pracowników. W jego ocenie w interpretacji pominięto, że nabywane usługi służą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT jako pośrednio związane z działalnością opodatkowaną. Fiskus całkowicie pominął aspekt integracji pracowników i współpracowników w trakcie elementów rozrywkowych. WSA nie zgodził się też, że kwestionowane świadczenia są nabywane wyłącznie na cele osobiste pracowników.

Zapewnienie pracownikom i współpracownikom kwestionowanych świadczeń (razem z ogółem pozostałych) realizuje przede wszystkim cele związane z opodatkowaną VAT działalnością gospodarczą – uznał sąd. Jego zdaniem rozdzielenie elementów dokonane w interpretacji miało charakter sztuczny. Zwłaszcza gdy organ zaakceptował jako związane z kompleksową usługą przygotowanie gadżetów, jak i zapewnienie napojów alkoholowych.

Zdaniem sądu, skoro nabywane świadczenia kompleksowe służą do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, to spółka miała prawo do odliczenia podatku z faktury w pełnej wysokości.

Wyrok nie jest prawomocny. ©?

Sygnatura akt: III SA/Wa 1789/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA