fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sprzedaż uprawnień do emisji bez preferencji - interpretacja podatkowa

123RF
Włączenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla do katalogu instrumentów finansowych w wyniku nowelizacji przepisów nie oznacza, że ich zbycie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2019 r. (0114-KDIP4.4012.46. 2019.1.MP), przyjmując argumentację wnioskodawcy i równocześnie odstępując od uzasadnienia.

Działalność firmy, występującej z wnioskiem o interpretację, obejmowała rozliczanie transakcji, których przedmiotem są uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. Z uwagi na anonimowy charakter obsługiwanego rynku, wnioskodawca występuje na nim jako „techniczna" strona przeprowadzanych transakcji, a w konsekwencji jest odbiorcą oraz wystawcą faktur VAT dokumentujących te transakcje.

Zmiana kwalifikacji prawnej

21 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, implementująca do polskiego systemu prawnego niektóre z postanowień tzw. Dyrektywy MIFID II, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. Jednym ze skutków tej nowelizacji była modyfikacja określonego w ustawie katalogu instrumentów finansowych i włączenia do niego uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wnioskodawca podjął wątpliwość odnośnie do tego, czy zmiana kwalifikacji uprawnień do emisji gazów oznacza, że sprzedaż takich uprawnień będzie korzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe ujęte w ustawie o instrumentach finansowych.

Organ zgodził się z podatnikiem

Zdaniem wnioskodawcy, dokonywana przez niego sprzedaż uprawnień do emisji nie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, przewidzianego dla usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Wnioskodawca argumentował, że w art. 43 ust. 16 ustawy o VAT wyłączone z ww. zwolnienia zostały prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są m.in. uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku. Podatnik stwierdził, że dokonywane przez niego transakcje wpisują się w zakres wskazanego wyłączenia.

Wnioskodawca tłumaczył także, że intencją prawodawcy unijnego nie było doprowadzenie do zmian w dotychczasowym opodatkowaniu VAT transakcji dotyczących uprawnień do emisji. Jako dowód przytoczył treść dokumentu wydanego przez Komitet ds. VAT, działający przy Komisji Europejskiej, w którym komitet ten wskazał, że zmiany wprowadzone przez dyrektywę MIFID 2 nie powinny prowadzić do objęcia uprawnień do emisji zwolnieniem z VAT. Wnioskodawca wskazał również, że objęcie sprzedaży praw do emisji zwolnieniem z VAT nie byłoby racjonalne, mając na względzie, że sprzedaż ta podlega zgodnie z ustawą o VAT rozliczeniu na zasadach tzw. odwrotnego obciążenia.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia.

Komentarz eksperta

Patryk Kleparski, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Przedmiotem omawianej interpretacji jest opodatkowanie VAT sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Na podstawie przepisów o VAT przeniesienie takich uprawnień traktowane jest jako świadczenie usług. Usługi te zostały objęte przez polskiego ustawodawcę mechanizmem odwrotnego obciążenia, co związane jest z problemem wykorzystywania tego typu transakcji jako narzędzia do oszustw podatkowych. Wprowadzenie nowelizacji do ustawy o instrumentach finansowych i uwzględnienie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w zawartym w niej katalogu instrumentów regulowanych wzbudziło wątpliwości w zakresie tego czy sprzedaż tych uprawnień powinna w jej wyniku zostać objęta zwolnieniem z VAT.

Stanowisko Dyrektora KIS przedstawione w komentowanej interpretacji wskazuje, że organy podatkowe nie uznają usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych za objęte zwolnieniem z VAT. Stanowisko to znajduje uzasadnienie na podstawie obowiązujących przepisów. Mimo że art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie dla usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, to równocześnie w art. 43 ust. 16 tej ustawy prawodawca wyraził intencję wyłączenia z zakresu tego zwolnienia instrumentów mających za przedmiot prawa do emisji zanieczyszczeń. Warto wskazać, że już przed wspomnianą nowelizacją uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych mogły mieć charakter instrumentu finansowego, jednak tylko w sytuacji, kiedy były one przedmiotem tzw. instrumentów pochodnych. Również w stosunku do takich instrumentów, w stanie prawnym sprzed kwietnia 2018 r., pojawiło się stanowisko organów podatkowych, które odmawiało im prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, ze względu na wyłączenie z art. 43 ust. 16 tej ustawy, a zatem na podstawie tych samych przepisów, które analizowane były w komentowanej sprawie. Mając to na względzie, stanowisko Dyrektora KIS w przytoczonej interpretacji nie jest zaskakujące, jednak z pewnością przyczyni się do ograniczenia wątpliwości powstałych w związku z nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA