fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kasy fiskalne: stare oświadczenia ciągle w mocy

AdobeStock
Szersze pouczenie o obowiązkach kasjerów nie wymusza powtórzenia procedur – uspokajają eksperci.

Nałożenie na podatników VAT ewidencjonujących swoją działalność na kasach fiskalnych dodatkowego obowiązku pouczania osób, które je obsługują, o zasadach obowiązujących w pracy wywołało spore zamieszanie. Zwłaszcza że kasjer potwierdza przejście takiego „przeszkolenia" specjalnym oświadczeniem i ponosi odpowiedzialność za naruszenia.

Teraz pojawiają się kolejne obawy i wątpliwości. Wszystko przez drobną zmianę w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych.

Dodatkowy wymóg

Powodem zamieszania jest rozporządzenie ministra finansów z 21 kwietnia 2020 r. zmieniające wcześniejsze w sprawie kas rejestrujących. A konkretnie obowiązujący od 25 kwietnia nowy wzór oświadczenia kasjera i zakres „przeszkolenia" z zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy. Rozporządzenie nakłada na podatnika obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję – przed jej rozpoczęciem oraz bez względu na sposób i formę powierzenia jej prowadzenia – z określoną informacją o zasadach pracy na kasie fiskalnej. Różnica jest taka, że przed zmianą miał obowiązek zapoznać kasjera z zasadami prowadzenia ewidencji, wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Teraz doszedł jeszcze obowiązek poinformowania osoby obsługującej kasę o zasadach wydawania paragonu. Konsekwencją tej modyfikacji jest też zmiana w treści oświadczenia odbieranego od kasjera, że podatnik zapoznał go z powyższymi zasadami. Podatnicy nie są jednak pewni, co taka zmiana oznacza dla nich w praktyce.

– Pojawia się pytanie, czy to poszerzone oświadczenie obowiązuje tylko nowych pracowników, czy też osoby wcześniej zatrudnione, które składały oświadczenie na gruncie starych przepisów, również są zobowiązane do złożenia oświadczenia o nowej treści. Przepisy nie dają wprost odpowiedzi i mogą budzić pewne wątpliwości – tłumaczy Dawid Milczarek, partner w kancelarii LTCA. Sam jednak uważa, że obowiązek złożenia oświadczenia nowej treści dotyczy wyłącznie nowych pracowników, zaangażowanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 25 kwietnia 2020 r.

Nadmierne komplikacje

Podobnego zdania jest Wojciech Zajączkowski, ekspert podatkowy, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

– Obowiązek przyjęcia przez podatnika podpisanego oświadczenia, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia, należy wykonać przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej przez tę osobę. Dlatego wydaje się, że obowiązujący od 25 kwietnia wzór informacji i oświadczenia należy stosować do każdej nowej osoby rozpoczynającej obsługę kasy rejestrującej u podatnika, a nie takiej, która taką ewidencję u podatnika już prowadziła wcześniej – mówi Wojciech Zajączkowski. W ocenie eksperta zmiana treści oświadczenia bez wątpienia nie jest zmianą techniczną, tj. ma walor merytoryczny pokrywający się z treścią dotychczasowych przepisów.

– Jednak po przyjęciu, że oświadczenie stosuje się do wszystkich w nowej wersji, każda nawet niewielka zmiana literowa czy interpunkcyjna musiałaby skutkować każdorazową wymianą oświadczeń kasjerów – zauważa Zajączkowski.

Dawid Milczarek również zwraca uwagę na użyte w rozporządzeniu sformułowanie „przed rozpoczęciem jej prowadzenia", które wyraźnie sugeruje, że przepis nie dotyczy osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed 25 kwietnia 2020 r. Poza tym – jak podkreśla ekspert – prawo nie powinno działać wstecz.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Nowe obowiązki podatników powierzających pracownikowi czy innej osobie obowiązkową rejestrację sprzedaży na kasach fiskalnych nakazują zapoznać taką osobę z zasadami wydawania paragonów. Ma ona obowiązek złożyć podatnikowi oświadczenie, że zapoznała się z zasadami. Oświadczenie trzeba odebrać przed dopuszczeniem danej osoby do prowadzenia ewidencji. Ustawodawca nie wprowadził obowiązku ponownego zbierania oświadczeń od osób wykonujących już wcześniej zadania. Chodzi mu wyłącznie o nowe osoby, którym powierza się prowadzenie ewidencji od 25 kwietnia. Nie ma obowiązku ani ponownego przekazywania informacji osobom, którym już wcześniej powierzono prowadzenie ewidencji, ani ponownego zbierania od nich oświadczeń.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA