fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Koszty transportu to składnik kwoty nabycia

Adobe Stock
Usługi dodatkowe, towarzyszące zakupowi samochodu używanego na podstawie procedury marży, nie wymagają rozliczenia jako import usług.

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie auto-handlu. Kupuje w UE samochody używane od podatników podatku od wartości dodanej, na podstawie faktur wystawionych w procedurze opodatkowania marżą. Ponosi też inne koszty związane z zakupem konkretnego samochodu, tj. koszty transportu, spedycji, opłaty za dokumenty. Kwoty te płacone są bezpośrednio sprzedawcy samochodu i stanowią integralną część składową faktury za samochód. Czy te usługi dodatkowe to import usług i należy je wykazać w deklaracji VAT-7? - pyta czytelnik.

W przypadku procedury VAT marża, stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika, tj. całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem rabatów, obniżek i zwrotów.

Przy określeniu kwoty nabycia samochodu przedsiębiorca powinien uwzględnić wynagrodzenie dla jego dostawcy, tj. kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które zapłacił dostawcy samochodu, tj. transport, spedycję, opłatę za dokumenty.

Oznacza to, że dodatkowe koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które przedsiębiorca zapłacił unijnemu dostawcy, są kosztami podlegającymi wliczeniu do kwoty nabycia samochodu. Nie są to usługi świadczone odrębnie na rzecz przedsiębiorcy, ale elementy składowe nabycia samochodu, nierozerwalnie związane z jego zakupem. Zatem usługi te nie mogą stanowić importu usług i nie podlegają wykazaniu w deklaracji VAT-7 (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., 0112-KDIL1-3.4012.740.2018.2.AP).

Autor jest doradcą podatkowym

REKLAMA: Dowiedz się czym jest monitorowanie pojazdów flotowych - click

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA