fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca towarów

Tomasz Dziadura
materiały prasowe
O tym, czy mamy do czynienia z przemieszczeniem towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, nie decyduje traktowanie go jako takiego według lokalnych regulacji państwa członkowskiego, gdzie się on znajduje. Pomieszczenia wynajmowane przez dostawcę od specjalistycznej firmy logistycznej nie spełniają definicji magazynu konsygnacyjnego w rozumieniu przepisów polskiej ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 17 marca 2016 r. (IBPP4/4512-18/16/EK).

Wnioskodawca – spółka będąca czynnym podatnikiem VAT w Polsce – zamierzała przeprowadzać dostawy towarów na rzecz znanego z góry kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego. Magazyn ten wnioskodawca planował wynajmować w Wielkiej Brytanii od specjalistycznej firmy logistycznej, niebędącej odbiorcą towarów. Brytyjski kontrahent będący nabywcą towarów miał być jedynym podmiotem odbierającym towary z magazynu. Wnioskodawca otrzymywałby dokument potwierdzający odbiór towarów przez kontrahenta i na tej podstawie wystawiałby faktury na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką zero proc. Rozwiązanie to pozwoliłoby uchronić wnioskodawcę przed obowiązkiem zarejestrowania się w Wielkiej Brytanii na potrzeby VAT.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z prośbą o potwierdzenie, że opisany we wniosku schemat transakcji będzie wewnątrz- wspólnotową dostawą towarów, której będzie odpowiadać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po stronie brytyjskiego kontrahenta, przy czym obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dostawy, a więc odbioru towaru z magazynu konsygnacyjnego przez brytyjskiego kontrahenta, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury.

Izba skarbowa nie podzieliła stanowiska wnioskodawcy. Organ zgodził się co prawda, że w przypadku przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą dostawy towarów, ale nie później niż z chwilą wystawienia faktury, jednak uznał, że w opisanym stanie faktycznym przepis ten nie znajdzie zastosowania, ponieważ opisany magazyn nie spełnia definicji magazynu konsygnacyjnego. Izba wyjaśniła, że polska definicja magazynu konsygnacyjnego zawarta w ustawie o VAT odpowiada magazynowi typu call-off stock, który może prowadzić wyłącznie nabywca towarów przechowywanych w magazynie, nie zaś sprzedawca lub podmiot trzeci.

W konsekwencji organ stwierdził, że przedstawiony we wniosku schemat nie będzie jedną transakcją, lecz będzie się składał z dwóch czynności opodatkowanych:

- opodatkowanego w Polsce wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia własnych towarów do innego państwa członkowskiego UE oraz

- dostawy na rzecz kontrahenta, opodatkowanej poza terytorium Polski.

W przypadku pierwszej dostawy – opodatkowanej w Polsce – obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka przemieści towary do Wielkiej Brytanii, ponieważ przemieszczenie własnych towarów do innego państwa członkowskiego UE nie wymaga udokumentowania fakturą.

Komentarz eksperta

Tomasz Dziadura, radca prawny, menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

Korzystanie z magazynu konsygnacyjnego może przynosić podmiotom handlującym towarami na terytorium UE wymierne korzyści. Zastosowanie tej procedury pozwala przede wszystkim odroczyć obowiązek podatkowy, ponieważ przejście prawa do dysponowania towarami jak właściciel następuje dopiero w momencie ich pobrania z magazynu przez nabywcę. Inną ważną zaletą magazynu konsygnacyjnego jest możliwość zapewnienia kontrahentowi szybkich i elastycznych dostaw bez konieczności rejestracji dla celów VAT w innym państwie członkowskim, która jest dla podatnika istotnym obciążeniem biurokratycznym. W przypadku przechowywania towarów w zwykłym magazynie dostawca musiałby rozpoznać za granicą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co nie jest możliwe bez rejestracji.

Komentowana interpretacja pokazuje jednak, że o tym, czy mamy do czynienia z przemieszczeniem towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, nie decyduje traktowanie takiego miejsca jako magazynu konsygnacyjnego według lokalnych regulacji państwa członkowskiego, gdzie znajduje się taki magazyn. Kluczowe znaczenie ma ocena, czy z perspektywy polskich przepisów może to być miejsce „odpowiadające magazynowi konsygnacyjnemu". A jak to zostało wskazane w komentowanej interpretacji, magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca towarów. Podejście takie może okazać się sporym zaskoczeniem w szczególności dla podatników, którzy uzyskają potwierdzenie od kontrahentów zagranicznych, że ich przepisy pozwalają na stosowanie uproszczenia dla magazynu konsygnacyjnego. Jak widać, takie potwierdzenie nie jest wystarczające.

Współautorem komentarza jest Maciej Zgondek, konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA