fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zajęcia fitness z niższą stawką VAT

123RF
Spółka, której działalność polega na organizowaniu i prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych, sprzedając uczestnikom karnety uprawniające do udziału w tych aktywnościach zastosuje 8 proc. VAT.

- Czy sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na grupowe zajęcia crossfit, systemów samoobrony i sztuk walki oraz możliwość korzystania m.in. z opcji „open" korzystają z obniżonej, 8-proc. stawki podatku w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT? Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach wynajmowanych salach gimnastycznych szkół oraz na wolnym powietrzu, z wykorzystaniem specjalnych sprzętów będących na wyposażeniu firmy, w grupach prowadzonych przez zatrudnionych instruktorów. Klienci mogą wykupić karnety (miesięczne, kwartalne, roczne) na salę ćwiczeń oraz karnety wykupu poszczególnej liczby treningów, do wyboru przez klientów. Ponadto klienci mogą, nie biorąc udziału w zajęciach, ćwiczyć samodzielnie w tzw. strefie open. Karnet zapewnia klientom tylko prawo wstępu, natomiast uczestnictwo lub jego brak zależą wyłącznie od woli uczestników – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną do 8-proc. stawką podatku są objęte usługi sklasyfikowanie w grupowaniu 93.11.10.0 PKWiU 2008 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

W objaśnieniach do PKWiU (www.stat.gov.pl) wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

- usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;

- usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;

- usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy należy z kolei rozumieć zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Dla opodatkowania świadczonych przez spółkę usług obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc. istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 >patrz ramka.

Obniżoną stawką VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu. Tym samym świadczone przez firmę usługi, tj. prowadzenie zajęć fitness w zakresie crossfit, systemów samoobrony i sztuk walki wraz z opcją open, jeśli zostały sklasyfikowane przez niego w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" będą korzystały z obniżonej stawki podatku (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2018 r., 0112-KDIL1-3.4012.692. 2017.1.JNA).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Kiedy decyduje statystyka

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne (zob. art. 5a ustawy o VAT).

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 2015 r., poz. 1676 ze zm.), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług – do 31 grudnia 2018 r. – stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznej zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W razie trudności przy zaliczeniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych (por. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (DzUrz GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11). -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA