fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kiedy należy wykazać VAT od sprzedaży książek

123RF
Gdy wydawnictwa papierowe kupuje firma, księgarnia rozpoznaje obowiązek podatkowy w dniu otrzymania zapłaty, wystawienia faktury albo upływu ustawowego terminu. Problem pojawia się wtedy, gdy klientem jest osoba prywatna.

Osoba fizyczna prowadzi niewielkie wydawnictwo. Kiedy powinna rozpoznawać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży wysyłkowej książek? Chodzi o książki sprzedawane w formie papierowej – pyta czytelniczka.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że istnieją wątpliwości, co w przypadku dostaw wysyłkowych towarów należy rozumieć przez dzień dokonania dostawy. Z jednej strony można się spotkać ze stanowiskiem, że w takich przypadkach do dostawy towarów dochodzi z chwilą wydania towarów przewoźnikowi, np. wydania przesyłki kurierowi lub nadania jej na poczcie (zob. przykładowo inter pretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 września 2014 r., ITPP1/443-635/14/KM). Z drugiej strony istnieje stanowisko, że datą dostawy towarów jest w takich przypadkach co do zasady dostarczenie towaru nabywcy przez przewoźnika (zob. przykładowo dotyczącą dostaw książek interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2014 r., IBPP1/443-910/14/LSz). Nie jest obecnie możliwe definitywne wskazanie, które z tych stanowisk jest prawidłowe (w mojej ocenie prawidłowe jest drugie z nich).

Według szczególnych zasad

W przypadku sprzedaży wydawnictw papierowych obowiązek podatkowy powstaje niekiedy w sposób szczególny (wynikający z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b w zw. z art. 19a ust. 7 i 8 oraz w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 106i ust. 4 ustawy o VAT), tj.:

1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie, w jakim następuje przed dostawą książek, czasopism lub gazet; jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 19 września 2014 r. (IPPP1/443-704/14-2/MPe), „pierwszą sytuacją będzie sytuacja, kiedy to spółka przed dostawą ww. drukowanych czasopism (PKWiU 58.14.1), również w zamówieniu łącznym z dostępem online tych czasopism, otrzyma zaliczkę, przedpłatę, ratę lub inną należność o podobnym charakterze. (...) W niniejszym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez spółkę całości bądź części (raty) zapłaty od nabywcy tytułem dostawy czasopism, w odniesieniu do otrzymanej kwoty",

2) z chwilą wystawienia faktury – w zakresie, w jakim wcześniej nie powstał obowiązek podatkowy na skutek otrzymania zapłaty, jeżeli nie nadszedł 60. dzień, licząc od dnia dostawy książek, czasopism lub gazet (względnie – jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw – jeżeli nie nadszedł 120. dzień od dnia pierwszego wydania towarów); w cytowanej powyżej interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 19 września 2014 r. (IPPP1/443-704/14-2/MPe) czytamy również, że „drugą sytuacją będzie sytuacja kiedy wnioskodawca przed dostawą ww. drukowanych czasopism (PKWiU 58.14.1), również w zamówieniu łącznym z dostępem online tych czasopism, nie otrzyma zaliczki, przedpłaty, raty lub innej należność o podobnym charakterze, a do dostaw tych nie zostaną ustalone płatności w ratach. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie ww. art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b ustawy, związku z czym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury",

3) 60. dnia, licząc od dnia dostawy książek, czasopism lub gazet, a jeżeli umowa przewiduje rozliczenia zwrotów wydawnictw – 120. dnia od dnia pierwszego wydania towarów – w pozostałym zakresie.

Przykład

20 lutego 2016 r. podatnik prowadzący wydawnictwo otrzymał zaliczkę w kwocie 2100 zł od spółki ABC na poczet dostawy 100 książek o łącznej wartości 6400 zł netto + 320 zł VAT. Książki zostały dostarczone spółce ABC 28 lutego, natomiast faktura dokumentująca ich dostawę została wystawiona 2 marca 2016 r. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstał:

1) częściowo (w stosunku do kwoty 2000 zł netto + 100 zł VAT) – 20 lutego 2016 r.,

2) częściowo (w stosunku do kwoty 4400 zł netto + 220 zł VAT) – 2 marca 2016 r.

Nie dla konsumentów

Szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw papierowych książek, czasopism i gazet obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy nabywcami są podatnicy VAT lub osoby prawne niebędące podatnikami. W pozostałych przypadkach (zwłaszcza gdy nabywcami są osoby prywatne) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw papierowych książek, czasopism i gazet powstaje na zasadach ogólnych, czyli:

1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie, w jakim następuje przed zrealizowaniem dostawy książek, czasopism lub gazet (zob. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT),

2) z chwilą dokonania dostawy książek, czasopism lub gazet – w pozostałym zakresie (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Przykład

28 lutego 2016 r. wydawnictwo wysłało książkę osobie prywatnej „za pobraniem". Książka została dostarczona nabywcy 29 lutego 2016 r. Zapłata została przekazana wydawnictwu przez pocztę 3 marca 2016 r. W tej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książki powstał – zależnie od przyjęcia jednego ze wskazanych na wstępie stanowisk –28 lub 29 lutego 2016 r.

Inaczej byłoby, gdyby zakup książki został opłacony przez nabywcę z góry, np. 27 lutego 2016 r. W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książki powstałby – niezależnie od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk – w tym właśnie dniu.

Prenumerata gazet lub czasopism

Wskazane powyżej zasady powstawania obowiązku podatkowego obowiązują również w przypadku sprzedaży prenumerat papierowych. Prenumeraty te najczęściej są jednak opłacane w całości z góry (przed dostawą pierwszego egzemplarza gazety, czasopisma lub książki), a w konsekwencji najczęściej – niezależnie od tego, kto jest nabywcą – obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży prenumerat papierowych powstaje w całości z chwilą otrzymania zapłaty (na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Przykład

18 marca 2016 r. wydawnictwo otrzymało wpłatę na poczet prenumeraty papierowej czasopisma w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw czasopism w ramach prenumeraty powstał w takim przypadku w całości w dniu 18 marca 2016 r.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA