fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Split payment - zmiany od 2020 r.

123RF
Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie w Polsce jako obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Będzie dotyczyć wybranych branż, które są szczególnie podatne na nadużycia w VAT i zostanie wprowadzony w styczniu przyszłego roku.

Mechanizm podzielonej płatności (zwany również MPP), został wprowadzony jako dobrowolny w lipcu 2018 r. Jest on wykorzystywany w płatnościach przelewem pomiędzy firmami (gdy odbiorca płatności jest czynnym podatnikiem VAT). Nabywca dokonując zapłaty za fakturę ma prawo wyboru, czy całą należność przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, czy jej kwotę podzielić:

- wartość netto przelać na rachunek rozliczeniowy;

- wartość VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT.

Mechanizm ten został wprowadzony jako zabezpieczenie w walce z oszustwami w VAT. Podmiot dokonujący zapłaty VAT na rachunek VAT sprzedawcy nie poniesie m.in. sankcji wynikających z art. 105a ustawy o VAT, dotyczących solidarnej odpowiedzialności, ani tych wynikających z ustawy o VAT, ujętych w art. 112b (w wysokości 20 proc. dodatkowych zobowiązań) oraz z art. 112c (w wysokości 100 proc. dodatkowych zobowiązań). Zabezpieczenie obowiązuje do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem split payment.

W celu realizacji płatności w ramach split payment, banki otworzyły do rachunków rozliczeniowych specjalne rachunki VAT, które nie są obciążone dodatkowymi opłatami za jego prowadzenie.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w walucie polskiej, przez użycie komunikatu przelewu. Podczas realizacji płatności należy wskazać:

- kwotę VAT, która jest przekazywana na rachunek VAT;

- kwotę ogółem zapłaty;

- numer faktury, której dotyczy płatność;

- numer NIP dostawcy lub usługodawcy.

Środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą być dowolnie wydatkowane. Przedsiębiorca ma w zakresie ich rozdysponowania prawo:

- zapłacić swojemu dostawcy równowartość VAT z otrzymanej faktury na jego rachunek VAT; (...)

- wpłacić VAT do urzędu skarbowego za należności wynikające ze złożonej deklaracji VAT;

? zwrócić się na podstawie wniosku o zwrot środków na rachunek rozliczeniowy.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku o zwrot środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni na wydanie postanowienia w tym zakresie. Natomiast z ostatnich wypowiedzi prof. Teresy Czerwińskiej wynika, że faktyczny czas oczekiwania na zwrot jest o wiele krótszy i wynosi średnio 21 dni.

Wkrótce obowiązkowy

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w przepisach, jakie wynikają z zielonego światła, jakie dała Polsce Komisja Europejska. Polska otrzymała zgodę na wprowadzenie mechanizmu split payment jako obowiązkowego w terminie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Planowane zmiany mają jednak wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2020 roku i obejmą branże szczególnie podatne na nadużycia w VAT. MPP będzie dotyczyć m.in.:

? robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych;

? dostawy wyrobów ze stali (w tym rur, prętów, kątowników), komputerów, laptopów smartfonów, konsol do gier wideo, telewizorów, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo, paliwa napędowego i opałowego, biżuterii, a także niektórych części do samochodów i motocykli.

Sprzedawcy będą mieć dodatkowy obowiązek umieszczania na swoich fakturach informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności – po to, aby nabywcy nie mieli wątpliwości, w jaki sposób dokonać zapłaty.

ROR nie wystarczy

Obowiązek rozliczenia VAT poprzez split payment spowoduje konieczność założenia przez przedsiębiorców rachunków rozliczeniowych, do których bank będzie mógł otworzyć rachunki VAT. Obecnie część miko przedsiębiorców w działalności korzysta z rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych, tzw. ROR, do których nie jest możliwe przypisanie rachunku VAT.

W przypadku branż, które zostaną objęte obowiązkowym mechanizmem split payment, ma zostać skrócony termin oczekiwania na zwrot środków pieniężnych z rachunku VAT z 60 do 25 dni. Jest to odpowiedź na pojawiające się obawy, czy stosowanie MPP nie wpłynie negatywnie na bieżącą płynność finansową firm.

Ponadto, według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, wraz z nowymi przepisami ma zostać udostępniona dodatkowa opcja wydatkowania środków z rachunku VAT również na inne daniny publiczne. Planowane jest udostępnienie możliwości płacenia z rachunku VAT pozostałych podatków, a także składek ZUS.

Kto skorzysta

W branżach, które od 2020 roku będą zobowiązane do rozliczeń z zastosowaniem split payment, zniknie mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT. Towary i usługi nim objęte (załącznik nr 11 i 14 do ustawy o VAT), będą opodatkowane na zasadach ogólnych, zmuszając tym samym sprzedawców do zapłaty VAT wykazanego na wystawionej fakturze.

W takich branżach, jak na przykład budowlana, odwrotne obciążenie w VAT wywołało wcześniej niemałe poruszenie i wiele problemów z ustaleniem poprawności opodatkowania. Konsekwencją wyboru odwrotnego obciążenia zamiast opodatkowania na zasadach ogólnych było ryzyko, że w razie pomyłki sprzedawca będzie zobowiązany odprowadzić VAT, którego nabywca mu nie zapłacił. Po wejściu w życie nowych przepisów z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności u podwykonawców, rozliczenia z tytułu VAT ulegną uproszczeniu.

Obowiązkowy od stycznia 2020 r. split payment przyniesie z jednej strony dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani przekazywać VAT na specjalny rachunek VAT nabywcy, z drugiej zaś – mechanizm podzielonej płatności, który zastąpi obecne odwrotne obciążenie w VAT, przyniesie wyraźne korzyści dla budżetu państwa w postaci zwiększonych wpływów z tytułu VAT.

– Beata Kostrzycka, ekspert wFirma.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA