fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Karton produktów to próbka ?i nie podlega opodatkowaniu VAT

www.sxc.hu
Nieodpłatne przekazywanie próbek towarów, jeśli jego cel jest związany z działalnością gospodarczą podatnika, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT. O próbce można jeszcze mówić nawet w przypadku kartonu wyrobów piekarniczych.

Takie stanowisko wyraziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 26 lutego 2016 r. (1061- IPTPP1.4512.1.2016.2.AK).

Wnioskodawca, którym jest spółka działająca w branży spożywczej, zamierzał wprowadzić strategię marketingową polegającą na wysyłaniu do klientów kartonów mrożonych produktów piekarniczych jako próbek. Kartony zawierałyby od pięciu do 20 sztuk produktu tego samego lub różnego rodzaju. Celem strategii było umożliwienie przetestowania towarów przez potencjalnych nabywców i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży wnioskodawcy i promowanie marki.

Wnioskodawca wskazał, że przekazywane towary nie mają z jego punktu widzenia wartości użytkowej i zasadniczo nie służą zaspokojeniu potrzeb odbiorców. W związku z tym uważał, że spełniają one definicję próbki określoną w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, a w konsekwencji – korzystają z wyłączenia z opodatkowania VAT na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. Argumentował on między innymi, że w świetle orzecznictwa TSUE nie ma powodu, aby z pojęcia „próbka" wyłączać towary, które z perspektywy ich funkcji użytkowych są tożsame z towarami sprzedawanymi przez podatnika.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdził organ podatkowy, uznając tym samym, że nieodpłatnie przekazane przez spółkę kartony zawierających od pięciu do 20 sztuk produktu są próbkami, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, przez co są wyłączone z opodatkowania VAT na mocy art. 7 ust. 3 tej ustawy.

Komentarz eksperta

Piotr Marchlewski, menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

Co do zasady nieodpłatne wydania traktowane są na równi z dostawą towarów, przez co podlegają opodatkowaniu VAT. Jednocześnie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT ustanawia wyłom od tej zasady: nie stosuje się przepisów tej ustawy do przekazania prezentów o małej wartości i próbek, jeśli to przekazanie ma związek z działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy o VAT jako próbkę określają egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie ma na celu promocję tego towaru i jednocześnie nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT).

Kryterium „niewielkiej ilości" towaru, do którego odnosi się ustawa o VAT, jest pojęciem niezbyt precyzyjnym, przez co niejednokrotnie stanowiło ono oś sporu pomiędzy fiskusem i podatnikami. Często okazywało się bowiem, że przekazywana przez podatników ilość towaru nie była w ocenie organu podatkowego „niewielka" i tym samym powinna była podlegać opodatkowaniu VAT.

W komentowanej interpretacji organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. Gdy produkty będące próbką pokrywają (lub mogą pokryć) potencjalne zapotrzebowanie na dany towar, eliminując w ten sposób potrzebę dalszych zakupów, należy – zdaniem organu – uznać, że granica pojęcia „próbka" została przekroczona i że takie wydanie podlega opodatkowaniu VAT jak nieodpłatne przekazanie towarów. A zatem dla oceny charakteru próbki istotna jest nie tyle sama „niewielka ilość", ile ilość towaru w kontekście zaspokojenia potrzeb nabywcy w związku z tym przekazaniem.

Uzasadnione jest również zestawienie przez organ kryterium ilości z wartością towaru przekazywanego jako próbka. Przekazanie choćby jednego egzemplarza towaru o znacznej wartości mogłoby bowiem zaspokoić potrzeby klienta na ten produkt.

W kontekście komentowanej interpretacji organ słusznie zwrócił uwagę również na to, że planowana przez wnioskodawcę kampania promocyjna wymaga użycia i przekazania pełnowartościowego produktu w celu zainteresowania nim potencjalnych klientów. Klientami wnioskodawcy są bowiem sklepy, hotele i restauracje, a nie indywidualni konsumenci. Stąd, w analizowanym stanie faktycznym, konieczne było przekazanie próbek w ilościach zapewniających możliwość pełnej oceny towaru w różnych warunkach (np. wypieku w różnych parametrach).

W analizowanym przez organ przypadku uzasadnione było zatem przekazanie w ramach próbki całego kartonu liczącego nawet 20 sztuk produktu.

Współautorem komentarza jest Aleksandra Ziaja, konsultantka w dziale doradztwa podatkowego EY w Zespole Podatków Pośrednich

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA