fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dostawa nieruchomości w ramach licytacji komorniczej - ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy

Adobe Stock
Brak pełnej informacji lub błędna ocena stanu faktycznego na moment dostawy nieruchomości w ramach licytacji komorniczej może generować ryzyko w rozliczeniach VAT dla nabywcy.

Dostawy nieruchomości podlegają opodatkowaniu właściwą stawką VAT (23 proc. i 8 proc.) albo korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Zwolnione z VAT są m.in. dostawy gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT), a także sprzedaż budynków, budowli lub ich części po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia (art. 43 ust. 1 pkt 10). Zwolnieniu z VAT może również podlegać sprzedaż budynku, budowli lub ich części, niekorzystająca ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jeśli dostawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych obiektów. Dodatkowym warunkiem jest to, by sprzedawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. obiektów, które przekraczałyby 30 proc. ich wartości początkowej (art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT).

Rola płatnika

Sprzedaż nieruchomości przez komornika w ramach czynności egzekucyjnych w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego jest dokonywa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA