fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu z VAT - wyrok NSA

123RF
Odszkodowanie wypłacone wynajmującemu z tytułu wcześniejszego rozwiązania najmu podlega opodatkowaniu.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienia zdania w kwestii opodatkowania odszkodowań za przedwcześnie zerwany najem. Po raz kolejny potwierdził, że w takim wypadku fiskusowi należy się VAT.

Względy ekonomiczne

Kanwą sprawy był wniosek o interpretację. Podatnik wyjaśnił, że w 2008 r. podpisał z instytucją finansową umowę na najem lokalu do 2019 r. Sam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Najemca w związku z pozyskaniem nowego lokalu zaproponował jednak wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i wypłatę odszkodowania. Przedsiębiorca wyjaśnił, że umowa nie zawiera postanowień o możliwości wcześniejszego rozwiązania, poza sytuacją rażącego naruszenia jej postanowień (brak zapłaty za najem). Nie przewidziano możliwości wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

Ostatecznie strony umowy doszły do porozumienia i ustaliły kwotę odszkodowania. Podatnik zapytał, czy takie pieniądze wypłacone wynajmującemu z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu podlegają opodatkowaniu VAT.

Sam uważał, że nie, bo odszkodowanie należy rozumieć jako rekompensatę, zadośćuczynienie. Tłumaczył, że jako wynajmujący lokal ponosi szkodę wynikającą z wcześniejszego rozwiązania umowy, a uzyskanie odszkodowanie stanowi dla niego częściową rekompensatę tych strat. Pierwotnie umowa najmu stanowiła dla niego rodzaj zabezpieczenia finansowego i rozwoju firmy. Przedterminowe jej rozwiązanie zdecydowanie pogarsza jego sytuację, co stanowi widoczną szkodę dla niego i firmy.

Inny pogląd na sprawę miał jednak fiskus. Jego zdaniem, choć sporna kwota została nazwana odszkodowaniem, nie jest nim.

Urzędnicy uznali, że wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy jest odpłatnym świadczeniem usług na rzecz kontrahenta. W konsekwencji kwota otrzymana jako wynagrodzenie za te usługi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu. Podatnik nie zgadzał się z taką wykładnią, ale przegrał. Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Stwierdził, że w spornym przypadku kwota wypłacona na podstawie porozumienia stanowi w istocie rozliczenie z tytułu umowy rodzaju „odstępnego".

Brak szkody

Tak samo uznał NSA. Jak podkreślała sędzia sprawozdawca Małgorzata Fita, sporna kwota nie jest klasycznym odszkodowaniem. Nie można bowiem uznać, że u skarżącego doszło do szkody. Zapłata nastąpiła za zgodą na wcześniejsze wycofanie się z umowy. Czynność jest objęta VAT.

Wyrok jest prawomocny.

sygn. akt I FSK 1283/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA