fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zawieszona firma też może złożyć JPK

Adobe Stock
Nie zawsze zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z obowiązku składania ewidencji VAT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 6971, kiedy przedsiębiorca musi złożyć JPK mimo zawieszenia działalności gospodarczej.

Poseł Krzysztof Sitarski zapytał o przypadek przedsiębiorcy, który otrzymał z adresu info@biznes.gov.pl przypomnienie o złożeniu JPK, choć zawiesił prowazenie firmy.

Ministerstwo przypomniało, że obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmuje od 1 stycznia 2018 r. wszystkich czynnych podatników VAT. Należy go przesyłać bez wezwania do 25 dnia następnego miesiąca.

JPK_VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku, czyli:

– sprzedający towary i świadczący usługi zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT),

– korzystający ze zwolnienia podmiotowego (przy wartości sprzedaży do 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),

– organizacje międzynarodowe wykonujące zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Zwolnieni z przesyłania JPK_VAT są także podatnicy z zawieszoną działalnością gospodarczą. Nie dotyczy to jednak:

– podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

– podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,

– okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

– okresów, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

– W takich przypadkach pomimo zawieszenia działalności gospodarczej podatnik zobligowany jest prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT, a jednocześnie przesłać plik JPK_VAT – napisał wiceminister Paweł Cybulski.

Z kolei w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19414 wiceminister wyjaśnił, że firma, która nie przekaże ewidencji VAT, otrzyma najpierw powiadomienie. Jeśli nie zareaguje, może zapłacić karę.

Niezłożenie w terminie JPK_VAT, który ma charakter informacji podatkowej, może spowodować sankcje. Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna, określana kwotowo od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W 2018 r. jest to:

– od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),

– od 210 zł do 21 tys. zł (kara nałożona nakazem sądu),

– od 210 zł do 42 tys. zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Pozostałe struktury, np. JPK_KR (księgi rachunkowe czy JPK_FA (faktury sprzedaży) są przekazywane na żądanie skarbówki. Za ich brak organ podatkowy może nałożyć karę porządkową do 2800 zł (art. 262 ordynacji podatkowej).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA