fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak nie utracić prawa do odliczenia VAT

Adobe Stock
Podatnicy, którzy przenoszą podatek naliczony na kolejne okresy rozliczeniowe, powinni pamiętać o tym, że on się również się przedawnia. W przeciwnym razie mogą utracić prawo do zwrotu tzw. rolowanego VAT.

VAT należny i naliczony mają różne terminy przedawnienia. To komplikuje kwestię rozliczeń i powoduje, że prawo do złożenia korekty deklaracji zależy od jej przyczyny. Na krajowe regulacje należy przy tym spojrzeć przez pryzmat zasady neutralności VAT i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie.

Instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego została uregulowana w art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oczywiście bieg tego terminu może w  określonych sytuacjach zostać zawieszony lub przerwany. Ważne jest to, że nie znajduje do niego zastosowania instytucja przywrócenia terminu.

Czytaj także:

Prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury - kiedy się przedawnia

Termin na wykazanie w deklaracji

Terminy odliczenia i zwrotu VAT określone są w przepisach ustawy o VAT. Zgodni...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA