fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT - split payment: kiedy adnotacja „mechanizm podzielonej płatności" musi być umieszczona na fakturach

Adobe Stock
Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności" musi być umieszczona na fakturach, w których należność przekracza 15 tys. zł, dokumentujących nabycie towarów lub usług z załącznika nr 15, nawet jeśli tylko ich część jest tam wymieniona.

Stosownie do art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności wynosi 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w walucie), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Gdy podatnik wystawia innym podatnikom faktury na kwoty ponad 15 tys. zł i faktury te dokumentują chociaż w części zbycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na fakturach tych muszą się znaleźć wyrazy „mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Trzy warunki

Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności" istnieje zatem wtedy, gdy łącznie spełnione są trzy warunki, tj. faktura:

- jest wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 tys. zł lub jej równowartość w walucie obcej (art. 19 pkt 2 prawa przedsiębiorc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA