fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Będzie łatwiej rozliczyć import

VAT
VAT
Adobe Stock
Ministerstwo Finansów chce zmienić niekorzystną dla podatnika zasadę odliczenia podatku od importu usług.

Jest szansa, że rozliczenie importu usług będzie znów neutralne pod względem podatkowym. Wynika tak z zapowiedzi MF dotyczących projektu Slim VAT 2. Zmiana może zostać wprowadzona, zanim sprawę rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

Jak wyjaśnia Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w TLA, zgodnie z zasadą wprowadzoną 1 stycznia 2017 r., podatnik może wykazać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada obowiązek podatkowy, zarówno VAT należny, jak i naliczony. Warunkiem jest, by kwota podatku należnego została wykazana we właściwej deklaracji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli więc nabywca nie wykazał VAT w trzymiesięcznym terminie, to musi wykazać VAT należny w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy (dokonuje korekty wstecz). Z kolei VAT naliczony może odliczyć w bieżącym okresie. Powstaje wtedy zaległość podatkowa, od której należy uiścić odsetki za zwłokę.

– Regulacja ta od początku budziła wątpliwości, czy jest zgodna z przepisami dyrektywy UE – mówi Krzysztof Koniewski.

W listopadzie 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zadał w tej sprawie pytanie prejudycjalne do TSUE (sygn. I SA/Gl 495/19).

Jednak resort finansów, nie czekając na wyrok TSUE, wyraził swoje stanowisko w uzasadnieniu zmian Slim VAT 2. Według MF w imporcie usług nie występują zasadniczo ryzyka takie jak w imporcie towarów. Import usług powinien być co do zasady neutralny dla podatnika. Resort pisze, że zasada, zgodnie z którą podatnik w pewnych okolicznościach nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym deklaruje podatek należny, „powoduje szereg wątpliwości w zakresie jej zgodności z przepisami prawa unijnego, w szczególności z zasadą neutralności VAT".

Według Krzysztofa Koniewskiego można z tego wysnuć wniosek, że ministerstwo podważa zasadę trzech miesięcy dla importu usług.

– Warto zadać pytanie, czy podatnicy VAT muszą obecnie stosować wskazane ograniczenie w imporcie usług, skoro Ministerstwo Finansów samo potwierdza, że ten przepis stanowi obciążenie dla podatników, a ponadto nie jest potrzebny jako narzędzie przeciwdziałania oszustwom podatkowym – mówi ekspert.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA