fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Szkolenia dla studentow zwolnione z VAT

123RF
Brak formalnego obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez studentów nie sprawia, że organizowane dla nich szkolenia muszą być opodatkowane VAT.

Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z VAT. Zgodnie z polską ustawą warunkiem zwolnienia jest ich prowadzenie w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ten wymóg nie może być jednak dla fiskusa podstawą odmowy zwolnienia.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Spółka cywilna, której sprawa dotyczy, prowadzi specjalistyczne szkolenia z fizjoterapii. Skierowane są one do fizjoterapeutów, lekarzy i studentów fizjoterapii od trzeciego roku. Szkolenia zdobyły akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a część z nich również okręgowej izby lekarskiej. Spółka pytała o zwolnienie tych usług z podatku.

Zgodnie z ustawą o VAT zwolnione są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, uczelnie wyższe itp. Spółka nie jest jednak podmiotem tak uprzywilejowanym. Zwolnione są natomiast również m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Izba skarbowa odmówiła prawa stosowania zwolnienia do sporej części szkoleń. Podkreśliła, że zwolnienie stosuje się nie do wszystkich usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, ale tylko do tych spośród nich, które spełniają minimum jeden z dodatkowych warunków. Jest nim m.in. prowadzenie szkoleń w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Duża część szkoleń nie spełniała tego warunku ani żadnego innego. Nie ma bowiem, jak przyznała sama spółka, żadnego formalnego obowiązku kształcenia zawodowego studentów fizjoterapii.

Zdaniem izby szkolenia samych fizjoterapeutów również są opodatkowane. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nakazuje stosowanie aktualnej wiedzy. Izba twierdziła jednak, że nie ma w ustawie ani żadnym rozporządzeniu wymogów co do programu szkolenia, ilości godzin, tematyki itp.

WSA podkreślił, że odesłanie do form i zasad przewidzianych w odrębnych przepisach jest wymogiem nieznanym dyrektywie o VAT i przy interpretacji przepisów trzeba je pominąć.

Sąd podkreślił, że sprzeczny z dyrektywą przepis nie zapewnia stosowania zwolnienia w sposób prawidłowy i prosty, przeciwnie – odsyła do niewskazanych bliżej warunków, co wyklucza jego jednolite stosowanie.

sygnatura akt: I SA/Rz 11/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA