fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biała lista VAT: jak zapłacić kontrahentowi z zagranicy

Adobe Stock
Gdy sprzedawca z innego kraju zarejestrował się dla celów VAT w Polsce, ale dla danej transakcji wystawił fakturę z obcym numerem NIP, to krajowy nabywca może uregulować należność na rachunek spoza białej listy bez utraty prawa do kosztów.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłatę za towary i usługi nabyte od podatnika VAT, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) pod warunkiem, że zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek umieszczony na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście (art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średnie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA