fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaki podatek VAT dla usług wspomagających edukację

Fotolia.com
Warsztaty dla dzieci, prowadzone przez firmę, której czynności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku, korzystają z 8-proc. stawki VAT.

- Klientka mojego biura rachunkowego (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność o usługi na rynku edukacyjnym dla dzieci, poprzez sprzedaż w systemie franczyzowym określonego programu. Program realizowany jest jako pozaszkolne zajęcia dodatkowe z dziećmi w wieku od 5 do 16 lat, które służą zwiększeniu potencjału intelektualnego oraz ogólnych umiejętności dzieci. Zajęcia opierają się na najnowszych zdobyczach naukowych m.in. z dziedziny psychologii. Celem warsztatów dla dzieci nie jest przekazywanie wiedzy, lecz pobudzanie kreatywności oraz kształcenie umiejętności wykorzystywania potencjału własnego mózgu w celu m.in.:

- poprawy koncentracji,

- zwiększenia możliwości pamięciowych,

- poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- poprawy różnych umiejętności szkolnych (wysławiania się, czytania, liczenia, zapamiętywania cyfr, pisania),

- zwiększania zdolności manualnych,

- uaktywniania prawej półkuli mózgu,

- synchronizacji współpracy obu półkul mózgowych,

- zdolności radzenia sobie ze stresem i pozytywnego nastawienia.

W trakcie zajęć wykonywane są różne ćwiczenia, także fizyczne, na współpracę prawej i lewej półkuli mózgu, oglądane są angielskie krótkie filmiki, odgadywane są zagadki lateralne itp.

Usługi te będą świadczone w zakresie pomocy psychologiczno– pedagogicznej. Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował je – gdy świadczone są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – do grupowania PKWiU 85.60.10.0 (zarówno w przypadku PKWiU 2008 r., jak i w PKWiU 2015 r. – obowiązującego dla celów podatkowych od 1 stycznia 2018 r.). Podatniczka nie spełnia przesłanek, aby świadczone przez nią usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystały ze zwolnienia od VAT. Czy może natomiast zastosować stawkę 8 proc. VAT, zgodnie z art. 2 pkt 30, art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 177 załącznika nr 3 do ustawy o VAT? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, aktualnie obowiązuje 8-proc. stawka VAT. W poz. 177 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc." są wymienione oznaczone symbolem ex 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku".

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Uwaga! Towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (zob. art. 5a ustawy o VAT).

W analizowanej sprawie podatniczka świadczy usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 85.60.10.0. Nie spełnia ona przesłanek, aby świadczone przez nią usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystały ze zwolnienia od VAT. Zatem opisane w pytaniu usługi, tj. program realizowany w systemie franczyzowym jako pozaszkolne zajęcia dodatkowe z dziećmi, będące usługami wspomagającymi edukację i jednocześnie będące usługami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będą podlegały opodatkowaniu 8-proc. stawką VAT (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2017 r., 0114-KDIP1-3.4012.394.2017.1.KC).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA