fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sąd: niewielka pożyczka bez VAT

AdobeStock
O tym, czy przy udzielaniu pożyczek czynność ma charakter sporadyczny, obecnie pomocniczy, może przesądzić wielkość zaangażowanych aktywów, a nie dochodów.

Wykładnia przepisów o VAT od lat nastręcza problemów. Jednym z takich przepisów jest art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, kiedyś dotyczący tzw. usług sporadycznych, obecnie pomocniczych. Kolejny ważny spór o tę regulację przesądził właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie chodziło o pożyczki. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się handlem i w zakres jej działalności nie wchodzą usługi finansowe. Jednak udzieliła pożyczki spółce z tej samej grupy i nie wyklucza kolejnych. Niemniej zamiarem nie jest prowadzenie regularnej działalności finansowej. Spółka wyjaśniła, że pożyczki traktuje jako działalność poboczną i sporadyczną. Dlatego nie będzie zobowiązana do odrębnego ustalania wysokości VAT do odliczenia z uwagi na wystąpienie sprzedaży zwolnionej.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. W jego ocenie nie ma znaczenia, że spółka będzie angażowała niewielką część swojego majątku. I tak obrót z tytułu udzielania pożyczek powinien być uwzględniony w mianowniku proporcji z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Świadczone przez nią usługi udzielania pożyczek nie spełniają bowiem wymagań niezbędnych do uznania ich za czynności dokonywane sporadycznie (obecnie pomocnicze – art. 90 ust. 6 ustawy o VAT).

Spór trafił na wokandę i przy drugim podejściu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę spółki. Ostatecznie NSA przyznał jej jednak rację. Zauważył, że ocena sporadyczności (obecnie pomocniczości) czynności ze względu na specyfikę powinna być dokonywana indywidualnie.

Przy czym większość przypadków wymaga uwzględnienia dłuższego okresu. Niemniej, jak tłumaczył sędzia NSA Roman Wiatrowski, w realiach spornej sprawy należało uznać, że transakcja udzielenia pożyczki może być uznana za pomocniczą, sporadyczną.

W ocenie NSA opisane we wniosku jedna–dwie pożyczki nie przesądzają o stałym charakterze tej działalności. Ponadto zyski z niej nie były istotne w wyniku finansowym. Sąd podkreślił, że nie była też niezbędna do prowadzenia działalności głównej, a skala dochodów z niej uzyskiwana może być jedynie wskazówką przy ocenie pomocniczości czy sporadyczności. W tym przypadku nacisk należy położyć nie na wielkość dochodów, ale wielkość zaangażowanych aktywów.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1693/17.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA