fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Czy przedsiębiorca rozszerzający działalność ma prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej?

123RF
Przedsiębiorca, który rozszerza swoją działalność o sprzedaż na rzecz osób fizycznych, ma prawo do odliczenia części wydatków na zakup urządzenia fiskalnego.

Prowadzę hurtownię wyrobów ceramicznych od 2012 r. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Dotychczas nabywcami moich towarów były wyłącznie podmioty gospodarcze, też będące podatnikami VAT, na rzecz których wystawiałam faktury. Teraz zamierzam jednak sprzedawać towary również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i niebędącym podatnikami. Będę zobowiązana do rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Czy w sytuacji, gdy po raz pierwszy kupię i zainstaluję kasę, będę mogła skorzystać z ulgi na jej zakup, nawet jeśli prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat? Jakie warunki muszę spełnić? – pyta czytelniczka.

Tak.

Przedsiębiorca ma prawo do ulgi na zakup kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania. Jednym z warunków jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego we właściwym terminie.

Na podobne pytanie odpowiedziała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 22 stycznia 2016 r. (IPPP2/4512-1085/15-2/JO). Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i jest czynnym podatnikiem VAT. Od 2007 r. do lipca 2015 r. świadczył usługi wyłącznie na rzecz podmiotów będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, dokumentując świadczone usługi fakturami VAT.

W lipcu 2015 r. przyjął po raz pierwszy zlecenie od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, niebędącej podatnikiem VAT. W tym samym czasie nabył i zainstalował kasę rejestrującą w celu prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zamierza też przyjmować kolejne zlecenia od osób fizycznych. Chciał się upewnić, czy ma prawo do odliczenia części wydatków na zakup kasy.

Organ podatkowy zgodził się, że podatnik ma takie prawo. Przypomniał, że w myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania kas jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas. Mają prawo do odliczenia w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga przysługuje w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Szczegółowe wymogi określa rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Podstawowym warunkiem jest zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących i miejsca (adresu) ich używania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania Powinno być ono złożone na piśmie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania. Samo ewidencjonowanie należy rozpocząć w obowiązujących terminach przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają wymagania określone w ustawie. Podatnik musi też posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Organ stwierdził na tej podstawie, że wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w chwili, gdy wykonał pierwszą usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli w lipcu 2015 r. Uprawnia go to do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

W konsekwencji może odliczyć 90 proc. kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ale nie więcej niż 700 zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA