fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykonanie zastępcze a VAT

AdobeStock
Jeżeli w przypadku niewykonania czy wadliwego wykonania usług oraz nieusunięcia usterek lub wad zamawiający zleca przeprowadzenie robót osobom trzecim, to obciążenie wykonawcy kosztami tych prac ma charakter odszkodowawczy.

Przedsiębiorcy realizują projekty i inwestycje zawierając umowy z wykonawcami. Umowy te mają charakter wzajemny, tzn. w zamian za wynagrodzenie wykonawcy zobowiązują się do wykonania pewnych usług lub dostarczenia określonych towarów. Trzeba się jednak zastanowić, co zrobić, jeżeli wykonawca nie wywiązuje się z umowy, a przedsiębiorcy ponoszą koszty wykonania zastępczego.

Czytaj także: Odliczenie VAT z faktury wykonawcy zastępczego

Instytucja wykonania zastępczego została uregulowana w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.) i może mieć miejsce w trzech przypadkach:

1. w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika;

2. jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA