fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jaka stawka VAT przy organizacji bankietu

AdobeStock
Kompleksowa usługa organizacji imprezy okolicznościowej, której zasadniczą częścią jest usługa gastronomiczna wraz z elementami pomocniczymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja itp.) powinna być opodatkowana stawką podatku obniżoną do wysokości 8 proc. Jedynie do podawanych w trakcie bankietu napojów gorących (kawa, herbata) i chłodzących należy zastosować 23-proc. stawkę VAT.

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r. (0111-KDIB3-1.4012.797.2017.1.BW).

Podatnik (dalej: wnioskodawca) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych oraz działalność usługowo-gastronomiczna. W ramach działalności usługowo-gastronomicznej wnioskodawca świadczy usługi organizacji imprez okolicznościowych, w tym m.in. wesel, studniówek, komunii itp., dla których zasadniczym elementem jest usługa gastronomiczna mieszcząca się pod symbolem 56.10.11.0 klasyfikacji PKWiU („Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach"). Wraz z usługą zasadniczą wykonywane są również usługi pomocnicze, takie jak: wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.

W ramach posiłków wnioskodawca wydaje również napoje gorące (w tym: kawę, herbatę) oraz napoje chłodzące. Cała usługa związana z organizacją imprezy okolicznościowej wykonywana jest w budynku należącym do wnioskodawcy. Tu również są przygotowywane i wydawane posiłki, które wnioskodawca w całości opodatkowuje stawką VAT w wysokości 23 proc.

Zdaniem wnioskodawcy, całość świadczenia jest usługą kompleksową i powinna jednak zostać opodatkowana stawką VAT w wysokości 8 proc., właściwą dla świadczenia dominującego, tj. usługi gastronomicznej. Jedynie sprzedaż napojów (kawa, herbata, napoje chłodzące) powinna zostać opodatkowana stawką VAT 23 proc.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Zgodził się, że przedstawione w stanie faktycznym usługi organizacji imprezy okolicznościowej należałoby uznać za świadczenie kompleksowe. Jego elementem dominującym jest usługa gastronomiczna, natomiast pozostałe czynności związane m.in. z wynajmem sali i obsługą kelnerską wykonywane są w powiązaniu z usługą zasadniczą i stanowią jej dopełnienie. Oznacza to, że całość powinna zostać opodatkowana stawką VAT w wysokości 8 proc. Wyjątkiem są podawane w trakcie przyjęcia napoje, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 23 proc., wyłączone przez ustawodawcę z możliwości stosowania obniżonej stawki VAT.

Komentarz eksperta

Dorota Czajczyk, konsultantka w dziale prawnopodatkowym PwC

Jeśli chodzi o opodatkowanie usług organizacji imprezy okolicznościowej, składającej się z usługi gastronomicznej – będącej elementem dominującym oraz z wynajmu sali czy obsługi kelnerskiej – będącymi elementami pomocniczymi, to w interpretacjach fiskusa przeważa obecnie pogląd wskazujący na opodatkowanie ww. świadczenia stawką właściwą dla usługi głównej, tj. usługi gastronomicznej, w wysokości 8 proc. oraz na opodatkowanie stawką VAT 23 proc. wydawanych podczas imprez napojów, w tym kawy, herbaty, napojów chłodzących. Tak uznał przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 września 2015 r. (IBPP2/443-643/15/WN) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2017 r. (1462-IPPP1.4512.1083.2016.2.MP).

Z drugiej jednak strony, wypadałoby się zastanowić nad interpretacją samego zagadnienia usług kompleksowych. Biorąc pod uwagę ukształtowaną linię orzeczniczą zarówno TSUE, jak również sądów krajowych, za świadczenie kompleksowe w VAT należy uznać świadczenie charakteryzujące się tym, że poszczególne jego elementy zmierzają do realizacji jednego gospodarczego celu, który – z punktu widzenia nabywcy - jest świadczeniem głównym. Świadczenie główne powinno zatem decydować o sposobie opodatkowania całego świadczenia kompleksowego. Natomiast świadczenia pomocnicze – z perspektywy podatkowej – powinny dzielić jego los. W takiej sytuacji, w celu ustalenia zasad opodatkowania, należy określić, które ze świadczeń spółki posiada charakter dominujący i decyduje o sposobie opodatkowania całego świadczenia. Podobne stanowisko zajął w ostatnim czasie TSUE w wyroku z 18 stycznia 2018 r. (C 463/16), nawiązując do przepisów szóstej dyrektywy rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych. TSUE stwierdził, że: „dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że jedno świadczenie (...) złożone z dwóch odrębnych elementów, jednego będącego głównym i drugiego dodatkowego, dla których to elementów – gdyby były one świadczone odrębnie – obowiązywałyby różne stawki VAT, należy opodatkować według jednej stawki VAT mającej zastosowanie do tego jednego świadczenia, określonej w zależności od głównego elementu, i to nawet gdy można zidentyfikować cenę za każdy element składającą się na całkowitą cenę zapłaconą przez konsumenta w celu skorzystania z tego świadczenia".

A zatem, w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego należałoby uznać, że całość świadczenia, tzn. usługa gastronomiczna, wynajem sali, obsługa kelnerska, czy wreszcie wydawane podczas przyjęcia napoje (kawa, herbata, napoje chłodzące) są usługą kompleksową, którą należałoby opodatkować jedną stawką VAT, właściwą dla jej elementu dominującego, bez sztucznego dzielenia pozostałych jego elementów. W tym celu konieczne byłoby określenie efektu finalnego usługi z punktu widzenia odbiorcy danej czynności.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA