fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Stowarzyszenie nie korzysta ze zwolnienia z VAT od opłat za udział w zawodach sportowych

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Zwolnienie z VAT opłat startowych za udział w zawodach sportowych zależy od tego, kto jest organizatorem takiej imprezy.

– Podmiot będący stowarzyszeniem, mimo że w jego strukturach funkcjonują kluby sportowe realizujące cele statutowe stowarzyszenia, nie może korzystać ze zwolnienia z VAT– twierdzi Izba Skarbowa w Katowicach w niedawnej interpretacji.

Wątpliwości stowarzyszenia dotyczyły możliwości korzystania ze zwolnienia usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym. Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z podatku takich usług, pod warunkiem że są one świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ich celem statutowym musi być działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport i muszą być niezbędne do tego celu oraz nie mogą być nastawione na zysk.

Ustawa dodatkowo wyłącza szereg świadczeń z opisanego zwolnienia, w tym działalność marketingową, wstęp na imprezy sportowe, zakwaterowanie czy wynajem sprzętu sportowego.

Opłata startowa, o którą pytało stowarzyszanie, to element kosztów ponoszonych przez uczestników zawodów, turniejów sportowych itp., który pozwala na zakup materiałów, opłat za obsługę sędziowską, medyczną, pokrycie kosztów stałych i nagród dla uczestników zawodów. Kwoty te w całości są wydane na zorganizowanie zawodów i poniesienie kosztów, zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia, które nie czerpie zysków z organizowanych zawodów. Świadczenie mieściło się więc w zakresie zwolnienia.

Izba zapytała natomiast, czy podatnik jest klubem sportowym, związkiem sportowym, związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Odpowiedź brzmiała, że nie. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, w którego strukturach funkcjonują kluby sportowe realizujące cele statutowe stowarzyszenia. To izbie skarbowej wystarczyło, by odmówić prawa do zwolnienia z VAT opłat startowych. Organ podatkowy powołał się na ustawę o sporcie, zgodnie z którą kluby sportowe mogą tworzyć związki sportowe. Te z kolei mogą byś stowarzyszeniami lub związkami stowarzyszeń. Stowarzyszenie zaprzeczyło jednak, że jest takim związkiem. A będąc zwykłym stowarzyszeniem, ze zwolnienia nie może skorzystać.

numer interpretacji: 2461-IBPP2.4512. 870.2016.2.WN

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.maj@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA