fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Firmy obawiają się sankcji w VAT za błędy w JPK

123RF
Dopiero w praktyce okaże się, na ile restrykcyjnie urzędy skarbowe będą egzekwować kary za błędy w JPK.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w VAT ma ułatwić skarbówce skuteczne i szybkie wykrywanie nieprawidłowości w VAT. Wszystko dzięki cyfrowej analizie ewidencji. Od lipca 2019 r. przedsiębiorcy nie będą już składać deklaracji VAT. Wszystkie dane będą zawarte w plikach JPK.

Czytaj też:

Za drobne przewinienia

Jak mówi Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK to dobre rozwiązanie, gdyż dublowanie tych samych informacji nie ma uzasadnienia. Przedsiębiorców niepokoi jednak rosnąca penalizacja. Chodzi o nowe kary za błędy w ewidencji.

– Jaki sens ma ściganie nawet drobnych błędów? – zastanawia się Agnieszka Durlik.

Projekt zakłada, że gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Uczyni to w drodze decyzji.

Podatnik będzie miał możliwość jej uniknięcia. Naczelnik przed wydaniem decyzji wezwie go do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że chce w ten sposób zdyscyplinować podatników, by przesyłali skarbówce do analiz tylko poprawne dane. Ważne jest też, by zostały wpisane we właściwych rubrykach i np. nazwa firmy nie pojawiła się w miejscu przeznaczonym na jej adres.

Informacje przekazywane przez podatników będą automatycznie sprawdzane i porównywane m.in. z Centralnym Rejestrem Faktur. Na tej podstawie przedsiębiorcy będą typowani do kontroli. Dlatego za nieprawidłowości grozić będą nowe sankcje finansowe.

Projekt zakłada jednak, że kary nie będą groziły wszystkim. Wyjątkiem mają być podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy w związku z przesłaniem ewidencji z błędami za ten sam czyn ponieśli odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Ryzyko dla przedsiębiorców

Jak mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy i partner w Kancelarii Martini i Wspólnicy, 500 zł to może nie jest wysoka sankcja, ale ustawodawca będzie miał możliwość jej podwyższenia. Jak zauważa, mamy do czynienia z niepokojącą tendencją zwiększania kar. Potwierdzeniem jest przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, podwyższający grzywny i mandaty za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wiele obaw budzi też projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

– To sprawia, że rozliczenia podatkowe stają się coraz bardziej ryzykowne. W projekcie nowelizacji ustawy o VAT nowością jest nakładanie kary na spółkę, a nie na osobę odpowiedzialną za rozliczenie podatkowe w danej spółce. Jednak firma będzie starać się obciążyć pracownika, który popełnił błąd – mówi Arkadiusz Łagowski.

Taką możliwość potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 2018 r. (sygn. I PK 167/17).

Według doradcy podatkowego Andrzeja Sadowskiego Ministerstwo Finansów powinno przygotować wytyczne dla podatników, jak prawidłowo wypełnić nowy JPK. Niezbędne są też wskazówki dla urzędów, za co mają nakładać kary.

Etap legislacyjny: Konsultacje publiczne

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Dr Jacek Matarewicz, adwokat i doradca podatkowy, lider praktyki VAT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Jeśli intencją Ministerstwa Finansów jest wyłączenie kar dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, to projekt wymaga doprecyzowania.

W obecnej wersji przepis zakłada, że osoba fizyczna nie zapłaci 500 zł sankcji za przesłanie błędnej ewidencji VAT, jeśli za ten sam czyn poniosła odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W mojej ocenie takie sformułowanie nie daje jednak pewności, że drobny przedsiębiorca uniknie sankcji. Konieczny jest zapis, iż kara 500 zł nie jest stosowana, jeśli podatnikowi za te same błędy w ewidencji VAT grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Chodzi o samą możliwość poniesienia kary przewidzianej w k.k.s. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że za błędy popełnione przez biuro rachunkowe odpowiadają oni sami. Mogą ewentualnie dochodzić odszkodowania od księgowej lub ją po prostu zmienić. ltacje publiczn

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA