fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Faktury przy zwolnieniu z VAT

www.sxc.hu
Przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia z VAT w 2016 r., jeśli w 2015 r. nie przekroczył limitu sprzedaży 150 tys. zł. Nie przeszkadza mu to wystawiać faktur.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach określił w interpretacji warunki korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz dokumentowania sprzedaży.

Z pytaniem zwróciła się kobieta, która zajmuje się sprzedażą książek w systemie wysyłkowym. Klienci uiszczają opłaty na trzy sposoby: z góry, za pobraniem lub na określony termin płatności. W 2015 r. kobieta nie przekroczyła ustawowego limitu 150 tys. zł wartości sprzedaży i chciałaby od 1 stycznia 2016 r. korzystać ze zwolnienia z VAT. Chciała się upewnić, czy ma takie prawo oraz w jaki sposób i na podstawie jakich przepisów powinna wówczas wystawiać faktury.

Dyrektor izby przypomniał, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnienie przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Prawa do zwolnienia nie mają jednak podatnicy dokonujący dostaw niektórych towarów, np. wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz świadczących niektóre usługi, w tym prawnicze. Kobieta nie korzystała dotychczas ze zwolnienia podmiotowego z VAT, więc spełnia wszystkie warunki, by zastosować je od 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawczyni miała też wątpliwości dotyczące dokumentowania sprzedaży w razie zwolnienia z VAT i otrzymania płatności z góry za sprzedawany towar. Dyrektor izby zwrócił uwagę, że w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż na rzecz innych podatników potwierdzającą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty. Z kolei na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Przepisy ustawy wymieniają też dane, które musi zawierać faktura. Węższy zakres danych niż w ustawie o VAT został natomiast wymieniony w rozdziale 2 rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Dyrektor izby uznał na tej podstawie, że kobieta w 2016 r. nie ma obowiązku wystawiania faktur, ale może dokumentować sprzedaż fakturami. Jeśli się na to zdecyduje, wystawione przez nią faktury mogą zawierać węższy zakres danych, niż określa art. 106e ustawy o VAT. Nie ma jednak przeszkód, by zawierały elementy dodatkowe, dotyczące np. wpłaty zaliczki. Jeśli wnioskodawczyni podejmie taką decyzję, będzie również mogła umieszczać na fakturach dane wymienione w art. 106e ustawy, a niewymienione w rozporządzeniu.

numer interpretacji: IBPP2/4512-865/15/WN

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA