fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi a VAT

Adobe Stock
Pracodawca, który ma obowiązek świadczyć usługi związane funkcjonowaniem PPK w jego firmie, nie będzie z tego tytułu rozliczał podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2019 r., stosownie do lit. g dodanego do art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz U z 2018 r. poz. 2215). Zmiana ta została wprowadzona na mocy ww. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji: „(...) zmiana dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług zarządzania PPK – usługi wykonywane w tym zakresie będą analogiczne np. do czynności wykonywanych przez agenta transferowego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych (...)".

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Nie wchodząc w szczegóły należy dodać, że na podstawie przepisów przejściowych (zob. art. 134) ustawa będzie stosowana stopniowo, począwszy od 1 lipca 2019 r.

Uwaga! Stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 ustawy o VAT, nie mają zastosowania do:

1) czynności ściągania długów, w tym faktoringu;

2) usług doradztwa;

3) usług w zakresie leasingu. ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. g oraz ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA