fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa konsorcjum a VAT

123RF
Spór o opodatkowanie wzajemnych rozliczeń stron realizujących wspólny cel na podstawie umowy o utworzeniu konsorcjum nadal pozostaje nierozstrzygnięty. Organy i sądy mają bowiem różne zdania na ten temat.

Organy podatkowe zazwyczaj traktują wzajemne rozliczenia uczestników konsorcjum jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Natomiast stanowisko wyrażane w tym zakresie w orzecznictwie sądów administracyjnych jest zupełnie odmienne. Sądy nakazują traktować tego typu rozliczenia jako niepodlegające reżimowi ustawy o VAT.

Organizacja na kilka sposobów

Modelowym sposobem organizacji konsorcjum jest wyodrębnienie wśród jego członków lidera, realizującego funkcje reprezentacyjne bezpośrednio wobec zleceniodawcy konsorcjum. W praktyce, w zależności od przyjętych postanowień umowy, członkowie konsorcjum wspólnie wykonują na rzecz zleceniodawcy określone zadanie, dzieląc się przychodami i kosztami związanymi z jego realizacją. Umowa konsorcjum może przewidywać, że poszczególne strony realizując swoją część zadań samodzielnie i na własny rachunek nabywają określone towary i usługi, przy czym koszty są następnie przenoszone na pozostałych członków konsorcjum. W innym wariancie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA