fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

NSA: Nawet jeśli części usługi nie było, trochę VAT można odzyskać

AdobeStock
Gdy możliwe jest precyzyjne wyodrębnienie czynności faktycznie dokonanych od fikcyjnych i przypisanie im konkretnych wartości, całkowita odmowa prawa do odliczenia podatku jest zbyt daleko idąca.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się z podatniczką o prawo do odliczenia VAT.

Sprawa dotyczyła rozliczenia podatku za grudzień 2012 r. A kłopoty kobiety zaczęły się, gdy po kontroli fiskus zakwestionował jedną z faktur. Na papierze dokumentowała dzierżawę pięciu pojazdów. Jednak w ocenie kontrolerów faktycznie nie doszło do dzierżawy jednego z nich. W konsekwencji uznali, że faktura stwierdza czynność, która nie została dokonana w całości, i pozbawili podatniczkę całego odliczenia VAT z tego dokumentu.

Kobieta nie zgadzała się z tym rozstrzygnięciem. Początkowo przekonywała, że dysponowała wszystkimi dzierżawionymi samochodami i były one wykorzystywane do dowożenia pracowników na budowę. Fiskus wykazał jednak, że kontrahent nie mógł wydzierżawić jej jednego z samochodów, bo w badanym okresie ze względu na kwestie własnościowe nim nie dysponował. A ponieważ faktura zawierała tylko jedną pozycję, to uważał, że należało w całości uznać ją za nierzetelną, tj. dokumentującą transakcję, do której nie mogło dojść w sposób w niej opisany.

Na etapie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu podatniczka już się nie upierała, że dzierżawiła wszystkie samochody. W skardze podkreśliła jednak, że skoro faktura dotyczyła dzierżawy pięciu samochodów, a zakwestionowano dzierżawę tylko jednego, to tylko w tej części należało wyłączyć możliwość odliczenia podatku naliczonego.

I ta argumentacja przekonała opolski WSA. Przypomniał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym elementem konstrukcyjnym VAT jako podatku obrotowego, ekonomicznie obciążającego konsumpcję i dla podatnika ekonomicznie neutralnego. I podkreślił, że nie stanowią podstawy obniżenia podatku faktury lub dokumenty celne, gdy stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane. Ale wyraźnie zaznaczył, że odnosi się to do części dotyczącej tych czynności.

W ocenie WSA w spornej sprawie nie budzi wątpliwości, że faktura w jednej pozycji dokumentowała niekwestionowaną przez organy usługę dzierżawy czterech samochodów oraz zakwestionowaną usługę dzierżawy jednego. Zgodnie więc z zasadą neutralności i proporcjonalności w sytuacji, gdy jedna faktura dokumentuje i rzeczywiste czynności, i czynności, które nie zostały dokonane, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rzeczywiście dokonanych czynności.

Fiskus nie dawał za wygraną, ale korzystną dla podatniczki wykładnię przepisów potwierdził NSA. Również odwołał się do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT i podkreślił, że powinien być on interpretowany w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, który formułuje prawo do odliczenia jako element konstrukcji podatku urzeczywistniający zasadę neutralności i proporcjonalności VAT.

W ocenie NSA w sytuacji, gdy jedna faktura dokumentuje czynności fikcyjne i rzeczywiste, dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego wynikającego z czynności faktycznie dokonanych.

Jak podkreślił sąd, na gruncie spornej sprawy możliwe pozostaje jednoznaczne ustalenie wartości transakcji znajdującej odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z załącznika do faktury wynika bowiem wartość poszczególnych czynności w relacji do konkretnych pojazdów. Określenie zatem kwoty dotyczącej dzierżawy czterech samochodów, tj. w zakresie niekwestionowanym, nie nastręcza trudności. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1872/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA