fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Fiskus chciałby zarabiać nawet na usuwaniu trucizny - wyrok WSA

usuwanie azbestu
Adobe Stock
Gmina, która prowadzi program oczyszczania i unieszkodliwiania wyrobów z azbestem, nie działa jako podatnik VAT, a otrzymane na ten cel dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę gminy, która uważała, że nie musi opodatkowywać VAT dofinansowania do projektu związanego z ochroną środowiska.

Chodziło o usuwanie szkodliwego dla zdrowia, a stosowanego przed laty powszechnie azbestu. We wniosku o interpretację gmina podała, że jednym z jej zadań własnych jako samorządu są sprawy ochrony środowiska.

Czytaj też: Czy dotacje od usuwania azbestu są opodatkowane VAT

Wykonując je, chce odbierać i unieszkodliwiać wyroby zawierające azbest. Zamierza zapewniać demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie tego typu odpadów z domów, bloków, budynków gospodarczych itp. z terenu gminy.

Gmina będzie nabywać usługi od wyspecjalizowanej firmy. Część pieniędzy ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dotacja pokryje ok. 85 proc. kosztów, resztę samorząd da z własnej kasy. Gmina podkreśliła, że mieszkańcy nie będą obciążani żadnymi kosztami. Sama uważała, że wykonuje zadanie własne, więc nie jest podatnikiem VAT, a dotacja ma charakter kosztowy, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania. Stwierdziła też, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Rację gminie przyznał dopiero gdański WSA. Sąd przypomniał, że konieczność eliminowania azbestu z Polski została odnotowana już w 1997 r. Azbest został zakazany, a rząd przyjął wieloletni program usuwania go. Do przygotowania odpowiednich planów zobowiązane zostały samorządy. WSA nie zgodził się z fiskusem, że sporną dotację można powiązać ze świadczeniem odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Dotacja ma charakter ogólny i kosztowy. Nie jest związana z odpłatnym świadczeniem na rzecz mieszkańców. Zdaniem WSA gmina, organizując usuwanie azbestu, nie występuje w charakterze podatnika VAT i nie świadczy usług podlegających VAT. Nie przysługuje jej więc prawo do odliczenia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Gd 460/20

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA