fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Koronawirus: więcej czasu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy VAT

Adobe Stock
Podatnicy dostaną więcej czasu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy.

Różnym rygorom stanu epidemii towarzyszy poluzowanie niektórych wymogów dotyczących rozliczeń spraw podatkowych. Dotyczy to też tzw. białej listy, czyli wykazu rachunków podatników VAT zgłoszonych administracji skarbowej.

Dotychczas w przypadku zapłaty kwoty ponad 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy należało w ciągu trzech dni zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury, by uniknąć solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT oraz zakazu zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Według projektu ustawy antykryzysowej ten termin zostanie wydłużony do 14 dni od dnia złożenia przelewu. Taki wydłużony termin ma obowiązywać do czasu odwołania stanu epidemii.

Wydłużenie terminu przewiduje art. 15zzm projektu ustawy antykryzysowej. Wejdzie on w życie prawdopodobnie wkrótce po uchwaleniu (możliwe, że już na początku przyszłego tygodnia, czyli w ostatnich dniach marca).

Nie zmienił się tryb zawiadamiania władz skarbowych o wpłacie na rachunek spoza białej listy. Składa się je na formularzu ZAW-NR.

Określa on m.in. numery NIP i adresy stron transakcji, numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, a także wysokość należności zapłaconej przelewem i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Zawiadomienia można składać w tradycyjnej papierowej formie albo poprzez portal podatkowy Ministerstwa Finansów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA