fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Protokół z sesji rady nie zastąpi uzasadnienia uchwały

Fotolia.com
Rada gminy nie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania, ale ponieważ nie uzasadniła uchwały w tej sprawie, sąd stwierdził jej nieważność.

Marta Kamińska objęła funkcję wójta Gminy Barciany w woj. warmińsko-mazurskim 21 listopada 2018 r., kiedy złożyła uroczysty akt ślubowania. Jednak już 27 czerwca 2019 r., czyli zaledwie po upływie siedmiu miesięcy, Rada Gminy Barciany podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Z art. 28aa ust.1-4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wójt co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który podsumowuje działalność wójta w poprzednim roku. Rada rozpatruje ten raport podczas sesji, na której jest podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Uchwałę poprzedza debata nad raportem. Zgodnie z art. 28aa ust. 5-8 u.s.g., w przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Który wójt do oceny

Uchwały nie uzasadniono. Jedynie w § 1 stwierdzono, że nieudzielen...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA