fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy samorządowe rezolucje podlegają nadzorowi wojewody

Radni
Fotorzepa / Robert Gardziński
W praktyce pojawiają się istotne kontrowersje w związku z sądową kontrolą legalności uchwał samorządowych niezawierających norm prawnych. Czy możliwe jest poddanie takich „rezolucji" podejmowanych przez samorządy nadzorowi wojewodów?

Pod nazwą „uchwała" w rzeczywistości kryje się wiele różnych czynności prawnych.

Czym jest „uchwała"

Z teoretycznego punktu widzenia „uchwała" jest typową prawną formą działania dla organów kolegialnych. Analiza przepisów zawartych w ustrojowych ustawach samorządowych prowadzi do wniosku, że rady gminy, rady powiatów i sejmiki województw wykonują swoje kompetencje za pomocą dwóch rodzajów prawnych form działania administracji – uchwał, które są aktami normatywnymi lub aktami administracyjnymi lub bezczynnością (będącej czynnością materialno-techniczną). Trzeba zauważyć, że docelowo organy stanowiące powinny tylko podejmować uchwały. Bezczynność takich organów zasadniczo oznacza naruszenie prawa, które może zostać stwierdzone przez sądy administracyjne.

Z kolei pod pojęciem „uchwały" kryją się różnego rodzaju czynności prawne i faktyczne. Przyjmując za kryterium podziału obecność i charakter normy prawnej zawartej w uchwale można ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA