fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nie można stwierdzić nieważności decyzji

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Nieodwracalność odnosi się do skutków prawnych, a nie faktów. Chodzi tu o sytuacje, gdy wywołanych skutków prawnych nie można odwrócić czynnościami organu administracji.

- Strona chce uzyskać stwierdzenie nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Czy organ może pozostawić taką decyzję w obrocie, powołując się na wywołanie przez nią nieodwracalnych skutków prawnych?

Tak.

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ stwierdza m.in. nieważność decyzji, która: została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości (pkt 1), dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną ostateczną decyzją albo sprawy, którą załatwiono milcząco (pkt 3), została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (pkt 4) bądź zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (pkt 7).

W myśl art. 156 § 2 k.p.a. nie stwierdza się nieważności decyzji ze wskazanych wyżej przyczyn (wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 k.p.a.), jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA