fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dostęp do archiwalnych akt stanu cywilnego

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Udostępnianie archiwalnych akt stanu cywilnego regulują tak skomplikowane przepisy, że trudno nieraz ustalić, które z nich zastosować.

Wnioskodawca, który zwrócił się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wykonanie i udostępnienie fotokopii aktów małżeństw, zawartych w parafii S. w latach 1919-1921, podał że potrzebuje ich do badania powiązań rodzinnych i poszukiwań genealogicznych jego rodziny i rodzin spokrewnionych. Historia polskich rodzin bywa bowiem powikłana wskutek wydarzeń historycznych i wiele osób chciałoby ją odtworzyć. Niejednokrotnie, wchodzą w grę sprawy spadkowe, majątkowe i własnościowe. Zawartość ksiąg stanu cywilnego ma też doniosłe znaczenie dla badań demograficznych i badań naukowych.

Zasady dostępu do archiwalnych aktów stanu cywilnego regulują przepisy dwóch ustaw: ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. W przepisach obu tych ustaw, decydującą rolę odgrywa okres przechowywania materiałów archiwalnych w urzędach stanu cywilnego przed przekazaniem ich w ciągu dwóc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA