fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Mandat radnego a informacja publiczna

www.sxc.hu
Mandat radnego może, w pewnych sytuacjach, przemawiać za udostępnieniem informacji publicznej.

Celem przepisów o dostępie do informacji publicznej jest jej udostępnianie każdemu na takich samych zasadach.

– Niepokojące jest jednak tworzenie w orzecznictwie sądowym kategorii osób uprzywilejowanych w dostępie do tych informacji – uważa Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przykładem takiego orzeczenia może być wyrok, który zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim 16 listopada 2016 r. Sąd wskazał w nim, że w określonych sytuacjach radny może skutecznie ubiegać się o dostęp do informacji publicznej przetworzonej, której żądanie trzeba uzasadnić posiadanym interesem prawnym, powołując się na swój mandat.

W uzasadnieniu tego orzeczenia WSA wskazał m.in., że zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie zgodnie wskazuje się, że wpływ na ocenę istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego udzielenie stosownych informacji przetworzonych ma charakter lub pozycja podmiotu żądającego udzielenia informacji publicznej, a zwłaszcza realne możliwości wykorzystania uzyskanych danych.

– Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie wnioskodawca, który jest w stanie wykazać swoje możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu – uzasadniała Aleksandra Wieczorek, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim. – Przykładowo informacja publiczna udzielana radnemu w sprawach samorządowych może służyć stworzeniu mu odpowiednich warunków wykonywania mandatu, a tym samym podwyższeniu jakości działania rady lub sejmiku –wskazywała. Zastrzegając jednocześnie, że samo powoływanie się na mandat radnego nie może ex lege i w każdej sytuacji oznaczać łatwiejszego dostępu do informacji publicznej.

– Jestem zwolennikiem poszerzania uprawnień informacyjnych osób zasiadających w kolegialnych organach przedstawicielskich władzy publicznej, aby otrzymaną wiedzę mogli wykorzystywać do wykonywania funkcji publicznej – komentuje Grzegorz Sibiga. – Zresztą takie uprawnienia w pewnym zakresie już teraz obowiązują, np. w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Pozostają jednak szczególnymi kompetencjami, które powinny być regulowane w odrębnych aktach – wskazuje prawnik.

sygnatura akt: II SA/Go 748/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA