fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rada gminy ustala zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

AdobeStock
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży nie są tym samym co warunki sprzedaży. Rada nie może wskazać jak ma wyglądać miejsce sprzedaży alkoholu.

- Rada gminy chce uzupełnić swoją uchwałę, określającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, poprzez ustalenie minimalnej powierzchni sal sprzedaży alkoholu. Zdaniem rady, ograniczy to dostępność alkoholu i będzie służyć realizacji celów przepisów o wychowaniu w trzeźwości. Czy można skorzystać z takiego rozwiązania?

Nie.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej u.w.t.) rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przed podjęciem tej uchwały trzeba zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej gminy, np. sołectwa, dzielnicy (art. 12 ust. 5 u.w.t.). W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu ustala się po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów (art. 12 ust. 6 u.w.t.). Usytuowanie tych miejsc musi uwzględniać postanowien...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA