fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Związek metropolitarny - nowa forma współpracy gmin i powiatów

Dzięki dodatkowym środkom z budżetu państwa, które na podstawie ustawy mogą zostać uzyskane dla związku metropolitalnego, istnieje szansa na zwiększenie liczby pociągów i linii dowozowych lub też na obniżenie cen biletów
Fotorzepa, Marta Bogacz
Związek metropolitalny będzie wykonywał zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i publicznego transportu zbiorowego na jego obszarze. A także organizował wspólną promocję zrzeszonych w nim samorządów.

Uchwalona 9 października 2015 r. ustawa o związkach metropolitalnych zawiera rozwiązania, które mogą mieć w przyszłości pozytywny wpływ na funkcjonowanie samorządów i jakość życia mieszkańców metropolii. Umożliwia bowiem sprawniejszą koordynację działań gmin i powiatów w kilku dziedzinach, przede wszystkim lepszą organizację transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

Jakie warunki trzeba spełnić

Ustawa stwarza możliwość powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze metropolitalnym, czyli strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Strefa ta musi się charakteryzować istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, a także musi ją zamieszkiwać co najmniej 500 000 mieszkańców. Na etapie prac legislacyjnych Sejm odrzucił poprawkę Senatu zakładającą ustanowienie wymogu zamieszkiwania strefy oddziaływania metropolii ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA